Hva er en fortrinnsavtale?

Når det er fortrinnsavtaler, kan vi intuitere at det er en gjensidig reduksjonspakt av toll mellom to eller flere land. Dette betyr at, takket være reduksjon av tariffer fra ett land til et annet, vil land redusere eller endre tollene sine objektivt innbyrdes.

Eksistensen av fortrinnsavtaler trenger imidlertid ikke å bety at det vil påvirke alle produktene i begge land, men snarere en gruppe av dem. Videre er målet å basere bilateral handel mellom de som har undertegnet traktaten.

ØYE! Dette konseptet kan ikke forveksles med begrepet regionale integrasjonsavtaler, siden de ikke innebærer eliminering av alle handelshindringer, og de innebærer heller ikke vedtakelse av en enkelt handelspolitikk som godkjenner det.

Det eneste problemet med denne typen avtaler er at den i stor grad favoriserer et av landene, siden det materialiserer seg i privilegier som ikke kan utvides til tredjeland.

Generelt preferansesystem

Det generelle preferansesystemet er inkludert i resolusjon 21 II (1968), godkjent av FNs konferanse om handel og utvikling (UNCTAD), og hvor det blir forklart at: “målene for det generelle preferansesystemet uten gjensidighet eller diskriminering Til fordel for utviklingsland, inkludert spesielle tiltak til fordel for de minst utviklede blant dem, bør det være: øke eksportinntektene til disse landene; fremme sin industrialisering; og øke tempoet ditt økonomisk vekst”.

Takket være GSP kan noen utviklingsland eller de med få ressurser favoriseres av disse lavere tollsatsene, som til og med kan være null (avhengig av avtalen de har nådd).