Hva er en statskasselås?

En statskasselås er en type handel som brukes til å låse inn prisen på et verdipapir i en periode. Handelen gjøres ved å kjøpe verdipapiret til gjeldende pris og deretter selge det til samme pris på et senere tidspunkt. Handelen brukes til å beskytte mot kursbevegelser i verdipapiret.

Hva er de tre vanlige sikringsstrategiene?

1. Shortsalg: Dette innebærer å selge et verdipapir du ikke eier og senere kjøpe tilbake det samme verdipapiret for å stenge posisjonen. Shortsalg brukes ofte for å sikre seg mot en lang posisjon i et verdipapir, eller for å spekulere i kursfall på verdipapiret.

2. Kjøpe salgsopsjoner: En salgsopsjon gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å selge et verdipapir til en spesifisert pris innenfor en viss tidsperiode. Salgsopsjoner brukes ofte for å sikre seg mot et fall i prisen på det underliggende verdipapiret, eller for å spekulere på et fall i prisen på det underliggende verdipapiret.

3. Kjøpe kjøpsopsjoner: En kjøpsopsjon gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe et verdipapir til en spesifisert pris innenfor en viss tidsperiode. Kjøpsopsjoner brukes ofte for å sikre seg mot en økning i prisen på det underliggende verdipapiret, eller for å spekulere i en økning i prisen på det underliggende verdipapiret.

Har statsobligasjoner fast rente?

Svaret på dette spørsmålet er ja og nei.

På den ene siden, ja, er statsobligasjoner fastrenteinstrumenter, noe som betyr at rentesatsen på sertifikatet er satt til utstedelse og ikke endres over sertifikatets levetid.

På den annen side, nei, statsobligasjoner er ikke fastrenteinstrumenter i den forstand at prisene deres ikke er faste. Prisen på en statsobligasjon vil svinge i markedet basert på en rekke faktorer, inkludert endringer i renter, endringer i det generelle nivået på markedsrenter og endringer i den oppfattede kredittverdigheten til den amerikanske regjeringen.

Hva er byttelåser?

En byttelås er en mekanisme som brukes av rentehandlere for å låse en bestemt rente i en bestemt tidsperiode. Dette gjøres ved å inngå en byttekontrakt med en annen part, hvor man avtaler å bytte en fast kurs til en variabel rente (eller omvendt) på et fremtidig tidspunkt. Byttelåsen beskytter traderen mot rentesvingninger i mellomtiden. Hvor lenge må du ha en statsobligasjon? For å ha en statsobligasjon må du være registrert eier av obligasjonen. Minimumstiden du kan holde en statsobligasjon er ett år.

Er statsobligasjoner en god investering?

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av en rekke faktorer. Generelt kan statsobligasjoner være en god investering, siden de tilbyr en relativt lav risiko måte å tjene renter på. Det er imidlertid viktig å huske på at renten på statsobligasjoner ofte er lavere enn inflasjonsraten, noe som betyr at investorer kanskje ikke tjener en reell avkastning på investeringen. I tillegg er statsobligasjoner underlagt markedssvingninger, så det er alltid et potensial for tap.