Hva er en statskasselås?

En statskasselås er en type handel som brukes til å låse inn prisen på et verdipapir i en periode. Handelen gjøres ved å kjøpe verdipapiret til gjeldende pris og deretter selge det til samme pris på et senere tidspunkt. Handelen brukes til å beskytte mot kursbevegelser i verdipapiret. Hva er de tre vanlige sikringsstrategiene? 1. … Les mer

Definisjon av arbeidsgivertest

Bekvemmeligheten med definisjon av arbeidsgivertest er en test som brukes av Internal Revenue Service (IRS) for å avgjøre om en arbeidsgiver er ansvarlig for skatt på visse ansattes frynsegoder. Testen er basert på om arbeidsgiver yter ytelsen til fordel for arbeidsgiver eller til fordel for arbeidstaker. Dersom ytelsen ytes av hensyn til arbeidsgiver, er arbeidsgiver … Les mer

Hva er beheftet verdipapir?

Beheftet verdipapir er verdipapirer som holdes som sikkerhet av en långiver. Långiveren kan være en bank, megler-forhandler eller annen finansinstitusjon. Låntakeren er vanligvis pålagt å stille sikkerhet for å sikre et lån. Sikkerheten kan være i form av kontanter, verdipapirer eller andre eiendeler. Beheftet verdipapir kan være underlagt restriksjoner på bruken. For eksempel kan låntakeren … Les mer