Hva er en opplærings- og lærlingekontrakt?

Opplærings- og lærlingkontrakten tar sikte på jobbutvikling for mennesker og forbedring av deres kvalifikasjoner gjennom arbeid i en bedrift, men også å kombinere den med opplæring i et læringssenter.

Opplæringskontrakter har en maksimal varighet på 3 år og en minimumsvarighet på 1 år, eller 6 måneder etter tariffavtale. Timene til motsatt opplæring er delt på en slik måte at 75% av arbeidsdagen vil fokusere på arbeidsaktiviteten på jobben, mens de påfølgende årene vil prosentandelen bli justert til henholdsvis 85% og 15%.

Opplæringskontrakten er rettet mot personer mellom 16 og 25 år, selv om den i Spania kan utvides til 30, så lenge ledigheten overstiger 15%. Denne typen opplæringskontrakter har forskjellige skattefordeler for selskaper. Videre, i tilfelle avskjedigelse, er opplæringskontrakten arbeidsløs og arbeidstakeren har full sosial beskyttelse. Opplæringskontrakten krever at minimumslønnen skal mottas.

Kjenn all informasjon om opplæring og lærlingkontrakt og alle bidragskarakteristikkene, de sosiale rettighetene for arbeidstakeren og en modellkontrakt du kan bruke.