Hva er direkte kostnader?

Direkte kostnader er alle de utgiftene selskapet har direkte for å produsere en vare eller tjeneste. Kort fortalt er det den delen av produktets kostnad som ikke krever noen form for fordeling av generelle kostnader eller tildeling av en proporsjonal del av visse kostnader for selskapet.

Eksempler på direkte kostnader

Dette er kostnader som er direkte knyttet til produktet, for eksempel:

    • Las materialer nødvendig for å produsere det
    • Kostnaden for arbeidskraft brukt direkte i produksjonskjeden

  • Inngangene eller materialene som er nødvendige for produksjonsprosessen og forbrukes under den
  • Andre personal kostnader, i tilfelle noen form for opplæring er nødvendig for arbeidstakerne i kjeden, eller en eller annen form for kompensasjon må utbetales til noen av arbeidstakerne som er en del av den

I motsetning til det ovennevnte er indirekte kostnader de som ikke er direkte forbundet med produksjonen av en produkt tjeneste, men som er nødvendige for driften av selskapet som produserer nevnte produkt eller tjeneste. På den annen side snakker vi om direkte utgifter for å henvise til dem som direkte kan tildeles visse avdelinger eller bedriftens aktiviteter. Beregningen av kostnader, både direkte og indirekte, tilsvarer ikke finansiell regnskap, men til ledelses regnskap eller kostnadsregnskap.

Målet med kostnadsregnskap er på den ene siden å beregne selskapets kostnader; på den andre, hjelpe planleggings- og kontroll prosessen; og til slutt, gi data for å støtte beslutningstaking. Selv om det er en tvingende og bindende regulering når det gjelder analyse eller kostnadsregnskap, er dette ikke tilfelle når det gjelder kostnadsregnskap eller ledelses regnskap. På den ene siden er det ikke obligatorisk å føre kostnadsregnskap, og på den andre siden er det ingen regler, så alle kan gjøre det på den måten de anser som mest praktisk. Dette avgjør også at begrepene knyttet til kostnadsregnskap, selv om ideen er klar, ikke er like ensartede som de som er definert i obligatoriske standarder.