Hva er en opplærings- og lærlingekontrakt?

Opplærings- og lærlingkontrakten tar sikte på jobbutvikling for mennesker og forbedring av deres kvalifikasjoner gjennom arbeid i en bedrift, men også å kombinere den med opplæring i et læringssenter. Opplæringskontrakter har en maksimal varighet på 3 år og en minimumsvarighet på 1 år, eller 6 måneder etter tariffavtale. Timene til motsatt opplæring er delt på … Les mer