Inns og outs av bonuser

En bonus er en form for økonomisk kompensasjon som utbetales til en ansatt i tillegg til vanlig lønn eller lønn. Formålet med en bonus er å anerkjenne og belønne ansatte for deres eksepsjonelle prestasjoner eller resultater. Bonuser utbetales typisk kontant, men de kan også utbetales på lager eller andre former for kompensasjon. Det er to … Les mer

Hva er en opplærings- og lærlingekontrakt?

Opplærings- og lærlingkontrakten tar sikte på jobbutvikling for mennesker og forbedring av deres kvalifikasjoner gjennom arbeid i en bedrift, men også å kombinere den med opplæring i et læringssenter. Opplæringskontrakter har en maksimal varighet på 3 år og en minimumsvarighet på 1 år, eller 6 måneder etter tariffavtale. Timene til motsatt opplæring er delt på … Les mer

Kategorier c