Hva er mikromiljøet?

Et mikromiljø refererer til kreftene i nærheten av selskapet som har evnen til å forstyrre måten et produkt eller en tjeneste markedsføres på. Fra synspunkt av markedsføring, er mikromiljøet relatert til mikroøkonomi av et selskap som i sin tur ikke er noe mer enn studiet av bedriftens økonomiske atferd og deres samspill med markedene. Studien … Les mer

Kategorier M

Hva er en eiendel?

Eiendeler er eiendeler, rettigheter og andre økonomiske ressurser som selskaper har, og som sannsynligvis vil bli konvertert til fortjeneste eller gi en økonomisk avkastning til selskapet. Disse eiendelene kontrolleres av selskapet som et resultat av tidligere handlinger. I regnskap anses eiendelene til et selskap å være lik summen av passiv pluss hovedstad. Typer eiendeler I … Les mer