Hva er en ansatt?

Arbeidstakere er arbeidstakere som med minimum lovlig alder leverer sine tjenester til en annen person, bedrift eller institusjon i bytte mot en lønneller et godtgjørelse, uavhengig av det, i kontanter eller i naturalier. Med dette betraktes ikke arbeidsgivere, ulønnede familiearbeidere og medlemmer av produksjonskooperativer som jobber i bedriftene, samt arbeidstakere som er fraværende eller har blitt suspendert fra ansettelser. Sesongarbeidere, hverken sporadiske eller diskontinuerlige, kalles heller ikke arbeidstakere.

Forskjeller mellom arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende

Det er mange forskjeller mellom en ansatt og selvstendig næringsdrivende, eller selvstendig næringsdrivende. La oss se det viktigste nedenfor:


  • Arbeidstakere mottar en stabil lønn fra bedrifter, enten i omtrent like store mengder og på ukentlig, månedlig, timesvis osv.
  • Avhengig av den interne organisasjonen til selskapene, har arbeidstakere generelt en fast tidsplan og fridager, samt feriedager og helseforsikring.

Nå vet vi forskjellen mellom disse begrepene, men er det mulig å være det selvstendig næringsdrivende og jobber for noen andre?

Besøk vår regnskapsordliste for mer informasjon om alle regnskaps- og forretningsbetingelser.