Hva er en frilanser?

Un autónomo Det er en type arbeidstaker som regelmessig og for egen regning utfører en økonomisk aktivitet for fortjeneste. Selvstendig næringsdrivende kalles også selvstendig næringsdrivende eller individuelle gründere.

Selvstendig næringsdrivende har fordelen at de tar egne beslutninger og ikke har overordnede eller sjefer til å befale dem. Selvstendig næringsdrivende har imidlertid ikke en arbeidsavtale med noe selskap som garanterer a nóminamånedlig. Derfor, hvis deres daglige arbeid ikke gir dem nok inntekt, kan de ha reelle økonomiske problemer.

På arbeidsmarkedet kan vi finne forskjellige autonome typerSelv om de alle har som et felles poeng at de bidrar til det samme trygdesystemet, har de en annen natur og egenskaper.

Selvstendig næringsdrivende er ansvarlig for å kontrollere sine rettigheter og forpliktelser som er innrammet i den generelle statutten for selvstendig næringsdrivende. For å være selvstendig næringsdrivende er det nødvendig å registrere seg i spesialordningen for selvstendig næringsdrivende.