Hva er momsrefusjon?

Begrepet momsrefusjon fokuserer på det faktum at enhver juridisk enhet som skattlegges kan be om tilbakebetaling av merverdiavgiften som den har betalt i sin forretningsaktivitet. Skattyter kan kreve retur av MVA når du har betalt mer beløp relatert til denne skatten enn du har mottatt.

Momsrefusjonen hos frilansere og selskaper utføres gjennom en prosess avautoliquidation. Offentlig forvaltning kan imidlertid utføre inspeksjoner for å kontrollere at momsoppgjøret er riktig. På det tidspunktet Hajando sertifiserer og godkjenner forliket, har det 30 dager på seg til å betale det returnerte beløpet.

Eksportører kan også gjøre en momsrefusjon, som har muligheten til å be om en kvartalsvis tilbakebetaling av denne avgiften.

En av fordelene som administrasjonen tilbyr er at du kan gjenopprette merverdiavgift fra ubetalte fakturaer, slik at selvstendig næringsdrivende og selskaper ikke trenger å møte skattebyrden av inntekten de ikke har fått.