Hva er en aksjerekord?

En aksjepost er et dokument som inkluderer navn og adresse til aksjonæren, antall aksjer som eies og kjøpsdato. Posten kan også inneholde aksjebrevnummer og navnet på megleren som solgte aksjen.

Hva er de to typene aksjemeglere?

Det finnes to typer aksjemeglere: fullservicemeglere og rabattmeglere. Fullservicemeglere tilbyr et bredt spekter av tjenester, inkludert investeringsrådgivning, porteføljestyring og forskning. Rabattmeglere tilbyr mer begrensede tjenester, for eksempel netthandel.

Hvorfor er lagerrekord nødvendig?

Aksjeregister er nødvendig for å spore eierskapet til aksjer i et selskap. Når et selskap blir børsnotert, utsteder det aksjer til investorer. Disse aksjene representerer eierskap i selskapet, og kan kjøpes og selges på det åpne markedet.

For å holde oversikt over hvem som eier hva, må det føres lagerbok. Disse registreringene viser antall aksjer som hver aksjonær eier, samt eventuelle endringer i eierskap som har skjedd.

Aksjeregister brukes også til å beregne utbytte. Når et selskap erklærer utbytte, bruker det aksjepostene til å bestemme hvor mange aksjer hver aksjonær har rett til.

Til slutt kan lagerregnskap brukes til å stemme i selskapssaker. Aksjonærer har vanligvis lov til å stemme på ting som styre, bedriftsstrategi og store økonomiske beslutninger. For å stemme må aksjonærene først være registrert i selskapets aksjebok.

Hva er 4 lagerkontrollmetoder?

1. Først inn, først ut (FIFO)
2. Sist inn, først ut (LIFO)
3. Vektet gjennomsnittlig kostnad
4. Spesifikk identifikasjon

Hva er de to viktigste lagerpostene?

Det er to hovedtyper av aksjeposter:

1) Fysiske poster: Disse inkluderer papirsertifikatene som representerer eierskap til en bestemt aksje. Fysiske journaler må oppbevares på et sikkert sted, for eksempel en bankboks, og må overføres manuelt når eierskap skifter eier.

2) Dematerialiserte poster: Også kjent som elektroniske eller online poster, disse lagres elektronisk og kan overføres raskt og enkelt. Dematerialiserte poster er den vanligste typen lagerposter i dag.

Hvem kan være aksjemegler? En aksjemegler er en profesjonell som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer på vegne av sine kunder. For å bli aksjemegler må man først få en lisens fra Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Det er to hovedtyper av lisenser som en aksjemegler kan få: Series 7-lisensen og Series 63-lisensen. Series 7-lisensen lar en aksjemegler kjøpe og selge alle typer verdipapirer, mens Series 63-lisensen bare lar en aksjemegler selge verdipapirer. For å få lisens må en aksjemegler bestå en eksamen som dekker de ulike typene verdipapirer og de ulike regelverket som gjelder for dem.