Revisjon: Dens betydning i finans og regnskap, 3 typer

De tre hovedtypene for revisjoner innen finans og regnskap Hva er kontrolltyper? Det er fire typer kontroller: 1. Forebyggende kontroller Forebyggende kontroller er utformet for å forhindre at feil eller uregelmessigheter oppstår i utgangspunktet. De involverer vanligvis prosedyrer og retningslinjer som etablerer et system med kontroller og balanser for å sikre at transaksjoner er autorisert … Les mer

IRS-publikasjon 590: Individuelle pensjonsordninger

IRS Publication 590: Individual Retirement Arrangements Er det individuell pensjonskonto eller individuell pensjonsordning? Det er ingen forskjell mellom en individuell pensjonskonto (IRA) og en individuell pensjonsordning (IRA). De er begge typer skattefordelte kontoer som kan brukes til å spare til pensjonisttilværelsen. Hovedforskjellen mellom en IRA og en 401(k) eller annen arbeidsgiversponset pensjonsordning er at en … Les mer

Hva er en aksjerekord?

En aksjepost er et dokument som inkluderer navn og adresse til aksjonæren, antall aksjer som eies og kjøpsdato. Posten kan også inneholde aksjebrevnummer og navnet på megleren som solgte aksjen. Hva er de to typene aksjemeglere? Det finnes to typer aksjemeglere: fullservicemeglere og rabattmeglere. Fullservicemeglere tilbyr et bredt spekter av tjenester, inkludert investeringsrådgivning, porteføljestyring og … Les mer