Hva er en aksjemegler?

En definisjon av en meglerforhandler er enheten eller personen som er anerkjent av børs å utføre operasjonene med kjøp og salg av overførbare verdipapirer. Den nevnte agenten vil handle på utvekslingen og alltid tenke på klientens interesser.

For å forstå dette begrepet litt bedre, må vi stoppe ved forklaringen av aksjemarkedet, som er markedet der de som er interessert i å kjøpe og selge obligasjoner, handlinger, etc har tallet på aksjemegler aksjemegleren, som har ansvaret for å representere dem.

Aksjemegleregenskaper

Begrepet aksjemegler refererer fremfor alt til et mellomledd mellom Mercado og kjøperen. Arbeidet deres er viktig, siden det ville være veldig komplisert for det å være et samspill mellom kjøper og selger. I tillegg vil det ha investeringsråd fra en spesialisert person.

Denne agenten må utføre sitt arbeid med sannhet, lojalitet, ansvar og alltid ivareta interessene til klienten, som må betale ham en provisjon i bytte, det vil si en prosentandel av investeringen som er gjort. Ved å tjene kundenes tillit og respekt i aksjemarkedet, kan du skaffe deg status som anerkjent agent.

Andre begreper som brukes til å referere til meglere er megler eller aksjemegler.

Betingelser for å være aksjemegler

Det er en rekke krav for å kunne fungere som aksjemegler:

  • Når det gjelder et individ, må de ha myndig alder, mens det for enheter er kravet at de har mer enn ett år fra konstitusjonen.
  • Har aksjer i aksjemarkedet.
  • Å være tilknyttet aksjemarkedet.
  • Ha kapasitet til å utføre dette arbeidet.
  • Det må være økonomisk forsvarlig for å støtte sin egen og kundenes virksomhet.