Series 57 Definisjon

En serie 57-lisens kreves for enkeltpersoner som ønsker å fungere som registrert representant for en megler-forhandler som primært handler med gjeldspapirer og aksjeemisjoner med en løpetid på mer enn ni måneder. Series 57-lisensen tillater også disse personene å tegne og plassere disse verdipapirene hos publikum. Er serien 57 vanskeligere enn 7? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det avhenger av individets erfarings- og kunnskapsnivå. Generelt sett anses imidlertid Series 57-eksamenen å være vanskeligere enn Series 7-eksamenen. Dette er fordi Series 57-eksamenen dekker et bredere spekter av emner og krever en mer inngående forståelse av verdipapirbransjen. Hvor mye koster det å ta Series 57? Kostnaden for å ta Series 57-eksamenen avhenger av leverandøren du velger og formatet du tar eksamen i. Prisen kan variere fra $200 til $1000. Trenger jeg en sponsor for Series 57? Nei, du trenger ikke en sponsor for Series 57-eksamenen.

Hvilke eksamener må handelsmenn ta?

Det er fire hovedeksamener som handelsmenn må ta: Series 7, Series 63, Series 65 og Series 66. Series 7 er den viktigste eksamenen, siden den dekker det grunnleggende i verdipapirindustrien og er nødvendig for å bli en registrert representant. Series 63 og 65 er begge statsspesifikke eksamener som fokuserer på investeringsrådgiverforskrifter, mens Series 66 er en nasjonal eksamen som dekker både investeringsrådgiver og investeringsrådgiverrepresentantforskrifter. Hvor mange ganger kan du ta Series 57? Det er ingen grense for antall ganger du kan ta Series 57-eksamenen. Du må imidlertid vente minst 30 dager mellom hvert forsøk.