Hva er det monetære systemet?

Vi forstår at i dag er et pengesystem sett med mekanismer som et land bruker for å skape og produsere penger og dets påfølgende regulering. Videre styres pengesystemene med tilstedeværelse og intervensjon av reguleringsenheter. Slik som Bank of Spain eller Den europeiske sentralbanken.

Oppdraget til disse enhetene i det monetære systemet er å kontrollere mengden penger som sirkulerer og bevare verdien av pengene. valutasom pågår. De må også generere den nødvendige tilliten slik at pengene som er i omløp har aksept for å brukes som betalingsmiddel over hele verden.

Kjennetegn ved et pengesystem

Monetære systemer er basert på tre grunnleggende egenskaper som definerer dem:

Et instrument for å uttrykke prisen

Monetære systemer har et instrument som brukes til å uttrykke prisen på tjenester og varer. Vanligvis er det et betalingsmiddel som definerer instrumentet for å uttrykke en økonomisk verdi.

Betalingsmåter etablert som gyldige

I tillegg har pengesystemer flere betalingsmåter. Disse betalingsmåtene godtas generisk av alle og er de som i praksis erstatter det vi kjenner som papirpenger. De inkluderer bankoverføringer, betaling med kreditt- eller debetkort eller betaling med sjekker eller gjeldsbrev.

Penger som grunnlag for det monetære systemet

Grunnlaget for et pengesystem er lovlige betalingsmidler. Penger har to funksjoner i pengesystemer: For det første gjør penger det mulig å utføre økonomiske transaksjoner, for eksempel betaling for kjøp og salg. Men også, penger med lovlig betalingsmiddel er midler til å spare i et pengesystem.