Kommersiell papirdefinisjon

Et sertifikat er et dokument utstedt av en finansinstitusjon for å gi skyldneren en lengre periode for å betale den kommersielle gjelden. Det er derfor et instrument for finansiering som oppstår fra den kommersielle aktiviteten og antar en rett til innsamling for den utstedende enheten foran klienten. På denne måten sørger bedriftene for betaling av kjøpet ved å utsette betalingen en stund.

Typer sertifikater

Et sertifikat inneholder en kortsiktig gjeld, og vi kan finne forskjellige typer avhengig av dokumentet der vilkårene for betaling av gjelden er samlet inn:


  • Kvittering: det er et dokument der kreditor beskriver kjennetegnene til den kommersielle kreditten, for eksempel beløpet eller begrepet, blant andre nyanser. Dens største ulempe er at navnet på skyldneren ikke ligger i det, og derfor blir ikke gjelden anerkjent. Med dette har utstederen av kvitteringen færre garantier i tilfelle den trenger å diskontere den for en tredjepart.
  • Veksling: det er et av de mest brukte økonomiske dokumentene i næringslivet. Det er en betalingsforpliktelse som kreditor utsteder mot skyldneren, og som kan tildeles en tredjepart. I motsetning til kvitteringen tillater vekslingen skyldneren å signere eller godta dette dokumentet. Derfor gir det mer sikkerhet for å diskontere det av banken.
  • Jeg vil betale: i motsetning til de to foregående dokumentene, utstedes denne av skyldneren selv. Det mest kjente er bankvekslingen, og den kjennetegnes hovedsakelig av å inkludere nummeret på betalingskontoen som er gjenstand for betaling og datoen da betalingen må gjøres.