Hva er det digitale gapet?

Konseptet med digital splittelse er i utvikling, spesielt i nyere tid der teknologi har blitt brakt inn i alle hjørner av samfunnet (eller i det minste utviklede).

Når vi snakker om det digitale skillet, refererer vi til det eksisterende skillet mellom de menneskene som bruker eller vet hvordan de bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og de som ikke vet hvordan de skal brukes.

Hver gang vi prøver å gjøre gapet mindre, fordi IKT er veldig nødvendig i folks hverdag i dag: Vi har gjort bruk av IKT nesten en nødvendighet for å kunne utføre våre daglige oppgaver eller bare overleve, bli i en grunnleggende motor av economía. To tredjedeler av menneskene som bor på planeten har imidlertid ikke tilgang til teknologi (ifølge International Union of Communications, UIC).

Konsekvenser av det digitale skillet

Det at ikke alle kan tilbys de samme tilkoblingsmulighetene til IKT-verdenen - som fører til den digitale skillet - er et alvorlig sosialt problem.

Mangelen på tilknytning etablerer ulikhet mellom de menneskene som har tilgang og de som ikke har det, og hindrer sistnevnte i å få tilgang til de samme mulighetene. Dette kan føre til problemer som lønnsforskjell: Å finne en jobb, opplæring gjennom disse plattformene, tilgang til fersk informasjon, tilgang til kulturelle eiendeler osv., Er ikke mulig hvis det ikke er en slik mulighet for tilkobling.

De involverte regjeringene og foreningene er klar over situasjonen de befinner seg i, og det er mange prosjekter eller handlinger som blir gjennomført og studert for å kunne lindre denne situasjonen og for å kunne gjennomføre en nødvendig prosess med digital tilpasning.