Hva er gullstandarden?

Gullstandarden er en type monetært system. Det er basert på at verdien av en monetær enhet er fast, og tar en viss mengde gull som referanse.

Det monetære systemet til gullstandarden innebærer at utstederen av monetære enheter eier den mengden gull som tilsvarer de monetære enhetene den utsteder. Derfor etablerte gullstandarden verdien av et lands valuta basert på gullet som landet hadde.

Historie og utvikling av det gyldne mønsteret

Gullstandarden ble brukt for første gang i England i 1818, dette var den første posten der bruk av papirpenger byttet mot en viss mengde gull definert av en fast pris. Gjennom dette århundret ble gullstandarden internasjonal da flertallet av verdensmaktene vedtok dette pengesystemet.

Bruken av denne ekvivalensen mellom gull og penger spredte seg i løpet av det nittende århundre, som en konsekvens av behovet for å implementere faste valutakurser mellom forskjellige land, samt å gjennomføre en utveksling avvaluta å være stabil for å fremme global handel.

Dette holdt seg slik til etter første verdenskrig begynte ulempene med gullstandarden å bli vurdert. I 1944 og som et resultat av konferansen organisert av FN, ble bruken av dollar som global valuta godkjent, selv om bruken av gullstandarden ble opprettholdt til 1971.

I det året opphørte gullstandarden å bli brukt over hele verden da den amerikanske presidenten Richard Nixon bestemte seg for å avskaffe bruken, og dermed avsluttet koblingen som eksisterte mellom gull og verdens monetære system. Siden den gang har ikke sedler og mynter utstedt av sentralbanker noe forhold til gull.