Hva er den absolutte frekvensen?

Den absolutte frekvensen er definert som settet med data og informasjon gitt av a statistikk ledsaget av frekvenser for å bestemme en verdi eller en hendelse. Derfor bestemmer begrepet absolutt frekvens det totale antall ganger en gitt verdi vil forbli i et sett med informasjon som er tatt som referanse.

Hva er den absolutte frekvensformelen?

For å beregne den absolutte frekvensen til en hendelse, finner vi en formel som vurderer både antall hendelser, data eller verdier, identifisert med bokstaven N. Nedenfor oppdager vi hvordan den absolutte frekvensformelen ser ut og hvilken prosedyre som følger:

Hvordan absolutt frekvens er representert

Hva er forskjellen mellom den absolutte frekvensen og den kumulative og relative frekvensen?

For å forstå hvordan den absolutte frekvensen skiller seg fra den kumulative og relative frekvensen, er det først og fremst viktig å definere egenskapene til de to sistnevnte. Den akkumulerte frekvensen er den som er ansvarlig for å legge til alle de absolutte frekvensene til hver av verdiene. Den relative frekvensen er det som har ansvaret for å beregne den absolutte frekvensen mellom totalt antall hendelser, data eller verdier. Til slutt er den relative absolutte frekvensen den som beregnes basert på den resulterende inndelingen mellom selve den akkumulerte frekvensen og dens totale prosentandel av data.

Alt dette er det som gir opphav til en frekvenstabell som lar oss lettere trekke ut beregninger for å bestemme en hendelse, med hensyn til sannsynlighet eller statistikk. Av denne grunn sies det at den absolutte frekvensen alltid vil returnere en matrise.

Absolutt frekvenseksempel

For å bedre forstå hva den absolutte frekvensen er og hvordan den beregnes, skal vi studere et praktisk eksempel gjennom en frekvenstabell:

Hvordan er den absolutte frekvens tabellen