Hva er den globale økonomien?

Begrepet global økonomi representerer det nåværende økonomiske systemet. Et system som er basert på konkurranse og i bruk av ny teknologi. Den globale økonomien innebærer altså en liberalisering av barrierer som skiller markeder.

Dermed er denne definisjonen av den globale økonomien derfor nært knyttet til globalisering og den verdenen vi lever i dag i, markert eksponentielt av tilstedeværelsen av store forretningsselskaper, stor konkurransekraft og en distribusjon og forbruk av store produkter.

3 kjennetegn ved den globale økonomien

Den globale økonomien er basert på veksten i handel som en måte å oppnå høye produksjonsvolum. Imidlertid avhenger kontrollen av den globale økonomien, langt fra virkeligheten, av et lite antall multinasjonale selskaper som tar ansvar for en veldig høy del av produksjonen av hele industristoffet, noe som gir opphav til stor eksport. Her ser vi på andre kjennetegn ved den globale økonomien, ikke mindre viktig:

  • Sammen med denne globaliseringen som vi snakker om, er internasjonalisering det er en annen av aspektene som definerer denne globale økonomien.
  • Som en konsekvens av denne internasjonaliseringen innebærer den globale økonomien en eksponentiell vekst av kommunikasjon uansett hvor den går.
  • Den globale økonomien innebærer bevegelse av mennesker, betraktet som menneskelige ressurser, så vel som varer, som har gjort samfunnene våre til samfunn av mennesker og tjenester.

Er den globale økonomien så god som den ser ut?

Selv om vi kan definere fordelene med den globale økonomien, også betraktet som global, er det visse aspekter som bør tas i betraktning og som er resultatet av dens aktivitet. Vi snakker om den globale økonomiens innvirkning på samfunnet.

Virkeligheten er at den globale økonomien antar en transformasjon av noen sektorer, og at den der den passerer, på en eller annen måte har antydet en ombygging, til tross for forbedringsutsiktene den ga, for å tilpasse seg de internasjonale markedene, og til slutt ender det også med å ta en toll på folks inntekt og derfor på livsstilen de kan føre.

Som en konsekvens av dette forrige punktet har det også blitt bevist hvordan kulturen har avtatt med hensyn til den globale økonomien siden kulturelle minoriteter har sett deres stemme endre seg.

Hva er utsiktene for den globale økonomien?

Når det gjelder fremtiden for den globale økonomien eller verdensøkonomien, står vi overfor en absolutt utfordring foran oss. Den globale økonomien står overfor inkludering på grunn av ulikhetene den har skapt i det sosiale stratumet.

Det må også tas i betraktning at miljøpåvirkningen som denne globale økonomien har hatt, har skadet vårt naturlige miljø, så den må søke løsninger som avslutter viktige spørsmål som global oppvarming. Ifølge noen eksperter på området, ville det være en god løsning for dem å endre politikken å innføre avgifter på visse selskaper som slipper ut karbondioksid.