Hva er den absolutte frekvensen?

Den absolutte frekvensen er definert som settet med data og informasjon gitt av a statistikk ledsaget av frekvenser for å bestemme en verdi eller en hendelse. Derfor bestemmer begrepet absolutt frekvens det totale antall ganger en gitt verdi vil forbli i et sett med informasjon som er tatt som referanse. Hva er den absolutte frekvensformelen? … Les mer