Forstå Exchange-Traded Commodities (ETCs)

Exchange-traded commodities (ETCs) er en type investering som lar investorer få eksponering mot prisene på råvarer uten å måtte ta fysisk besittelse av de underliggende eiendelene. ETC-er omsettes på børser og kan kjøpes og selges på samme måte som aksjer og andre verdipapirer.

Råvarer er råvarer som brukes i produksjon av varer og tjenester. Vanlige eksempler på varer inkluderer metaller (som gull og sølv), energi (som olje og gass) og landbruksprodukter (som mais og hvete).

Prisene på råvarer kan være volatile, og de påvirkes ofte av faktorer som vær, geopolitikk og økonomiske data. Som sådan kan investering i råvarer være et risikabelt forslag. Imidlertid tror mange investorer at råvarer kan tilby diversifiseringsfordeler og kan bidra til å sikre seg mot inflasjon.

ETC-er er én måte for investorer å få eksponering mot prisene på råvarer uten å måtte ta på seg den tilknyttede risikoen. ETC-er er vanligvis støttet av en fysisk vare eller en varekurv, og de tar sikte på å spore prisbevegelsene til de underliggende eiendelene.

Det finnes en rekke forskjellige typer ETC-er tilgjengelig, og de kan struktureres på en rekke måter. Noen ETC-er er børshandlede fond (ETF), mens andre er børshandlede sertifikater (ETN).

ETFer er investeringsbiler som er notert på børser og kan kjøpes og selges på samme måte som aksjer. ETF-er sporer vanligvis en indeks eller en kurv av eiendeler, og de blir vanligvis rebalansert med jevne mellomrom.

ETN-er er gjeldsinstrumenter som er notert på børser og kan kjøpes og selges på samme måte som aksjer. ETN-er sporer vanligvis en indeks eller en kurv av eiendeler, men de trenger ikke å rebalanseres med jevne mellomrom.

Flertallet av ETC-er er fysisk støttet, noe som betyr at de støttes av

Er ETF-er eller indeksfond bedre?

Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, da det er mange faktorer å ta hensyn til når du skal velge mellom ETFer og indeksfond. Noen viktige hensyn inkluderer investeringsmål, risikotoleranse, investeringshorisont og kostnad.

Generelt sett kan ETF-er være mer egnet for investorer som er ute etter kortsiktige, mer aktive investeringer, mens indeksfond kan være mer egnet for investorer som er ute etter langsiktige, mer passive investeringer. Det er imidlertid mange unntak fra denne hovedregelen, og til syvende og sist er det opp til den enkelte investor å bestemme hvilken investeringsstrategi som er riktig for dem.

Hvordan tjener råvare-ETFer penger?

Råvare-ETFer er en type børshandlede fond som investerer i fysiske varer som gull, sølv, olje og mais. Disse ETF-ene er designet for å spore ytelsen til en spesifikk råvareindeks, for eksempel Bloomberg Commodity Index.

Råvare-ETFer er en populær måte å få eksponering mot råvaremarkedene uten å måtte ta på seg risikoen ved å investere i futureskontrakter. Disse ETF-ene administreres vanligvis av store finansinstitusjoner, som BlackRock og JPMorgan Chase.

Måten råvare-ETFer tjener penger på er ved å investere i en kurv med råvareterminkontrakter. Disse kontraktene kjøpes og selges vanligvis på råvarebørser, for eksempel New York Mercantile Exchange (NYMEX) eller Chicago Mercantile Exchange (CME).

Når ETF-forvalteren kjøper en futureskontrakt, er de enige om å kjøpe en viss mengde av en vare til en fastsatt pris på en bestemt dato i fremtiden. Hvis prisen på varen går opp mellom det tidspunkt kontrakten kjøpes og når den utløper, vil ETF tjene penger.

Tilsvarende, hvis prisen på varen går ned, vil ETFen tape penger. Det er viktig å merke seg at ETF faktisk ikke tar varen i besittelse, men bare godtar å kjøpe eller selge den på et fremtidig tidspunkt.

Verdien av en råvare-ETF er vanligvis basert på spotprisen på den underliggende råvaren. Spotprisen er prisen som en vare for tiden handles til i markedet.

Råvare-ETFer kan brukes til å sikre seg mot inflasjon eller som en måte å diversifisere en portefølje. Disse ETF-ene brukes ofte av investorer som en måte å satse på retningen til råvaremarkedene.

Hva er forskjellen mellom futures og råvarer?

Futures kontrakter er standardiserte avtaler om å kjøpe eller selge en underliggende eiendel på et senere tidspunkt til en forhåndsbestemt pris. Futures handles på børser, og kontraktene cleares av en sentral oppgjørssentral. Fordi futureskontrakter er standardiserte, er de lett overførbare og kan brukes til å sikre risiko eller spekulere i prisbevegelser.

Råvarer er fysiske varer som brukes som innsatsfaktorer i produksjonen av andre varer eller tjenester.Råvarer handles på futuresbørser, og prisene på råvareterminkontrakter er basert på prisene på den underliggende råvaren.

Hva er ulempene med ETFer?

Ulempene med ETFer kan deles inn i to hovedkategorier:

Den første kategorien er potensialet for relativ volatilitet. ETF-er er designet for å spore en indeks, men realiteten er at de ofte ikke sporer indeksen de er ment å spore perfekt. Denne sporingsfeilen kan skyldes en rekke faktorer, inkludert måten ETFen er strukturert på, måten ETFen handles på og kostnadene forbundet med ETFen.

Den andre kategorien er potensialet for likviditetsproblemer. ETFer omsettes på aksjemarkedet, og som sådan er de utsatt for de samme likviditetsproblemene som aksjer. Dette betyr at hvis det er et plutselig salg i markedet, kan ETFer være svært vanskelige å selge, og investorer kan sitte igjen med en eiendel som har mistet en betydelig del av verdien. Er en ETC et gjeldsinstrument? Ja, en ETC er et gjeldsinstrument. Det er en type lån som lar deg handle varer uten å måtte sette opp hele verdien av varen som sikkerhet.