Regulated Investment Company (RIC) overfører skatter til investorer

En ETF er en type investeringsbil som har en samling av eiendeler, for eksempel aksjer, obligasjoner eller råvarer, og handler på en børs. ETF-er ligner på aksjefond, men de er forskjellige på noen få viktige måter. En sentral forskjell er at ETFer beskattes som Regulated Investment Companies (RIC), noe som betyr at de overfører skatt til investorer.

Når en ETF kjøpes eller selges, handles ikke de underliggende aktiva. I stedet opprettes eller innløses ETF-andeler av markedsmakere. Fordi det ikke er handel med eiendeler, er det ingen kapitalgevinster eller tap, og investorer betaler kun skatt på utbytte og renter som ETFen deler ut.

RIC-er er pålagt å distribuere minst 90 % av inntektene sine til aksjonærene, og de må gjøre det minst én gang i året. Denne fordelingen beskattes som alminnelig inntekt, noe som betyr at investorer i RIC-er kan bli underlagt høyere skatt enn de ville vært dersom de hadde de underliggende eiendelene direkte.

ETF-er som er beskattet som RIC-er, må oppgi skatteinformasjonen sin i prospektene sine. Investorer bør konsultere sin skatterådgiver for å finne ut hvordan en ETF vil påvirke deres samlede skatteplikt.

Hva betyr det at et investeringsselskap er regulert?

Et investeringsselskap er et selskap som investerer pengene til sine aksjonærer i en rekke forskjellige verdipapirer. Den vanligste typen investeringsselskap er et aksjefond. Investeringsselskaper er regulert av Investment Company Act av 1940. Denne loven krever at investeringsselskaper registrerer seg hos Securities and Exchange Commission (SEC). SEC er ansvarlig for å sikre at investeringsselskaper opererer på en rettferdig og transparent måte.

1940-loven pålegger investeringsselskaper flere begrensninger. For eksempel har investeringsselskaper forbud mot å delta i visse typer transaksjoner, for eksempel innsidehandel. Investeringsselskaper må også offentliggjøre sine porteføljer til aksjonærene med jevne mellomrom. Endelig pålegger loven investeringsselskaper å ha et styre som er uavhengig av selskapets ledelse.

Er Vanguard et regulert investeringsselskap? Ja, Vanguard er et regulert investeringsselskap. The Vanguard Group, Inc. er et amerikansk investeringsforvaltningsselskap med base i Malvern, Pennsylvania med over 5 billioner dollar i forvaltningskapital. Det er den største leverandøren av verdipapirfond og den nest største leverandøren av børshandlede fond (ETF) i verden. Hva betyr landskode RIC? En ETF er et børshandlet fond, som er en type investeringsprodukt som sporer en kurv med eiendeler eller en bestemt indeks. Landskoden RIC står for Reuters Instrument Code, som er et system som brukes av Reuters for å identifisere finansielle instrumenter. Hvem eier verdipapirene i en ETF? Svaret på dette spørsmålet avhenger av typen ETF. For eksempel, hvis ETF er en tradisjonell ETF, eies verdipapirene av ETF selv. Men hvis ETFen er en syntetisk ETF, kan verdipapirene eies av en motpart. Hva står RIC i e-post for? RIC er et akronym for "Really Important Client."