Faktureringsgrunnlag

Begrepet «Bill-and-Hold Basis» refererer til en type regnskap som brukes til å registrere salg. Under denne metoden registreres salg når en kunde bestiller varer, selv om leveringen av varene er forsinket. Denne regnskapsmetoden brukes når en bedrift ønsker å føre et salg, men ikke kan levere varene umiddelbart. Hva betyr Total beholdning i bankvirksomhet? I … Les mer

Utdanningslån

Et utdanningslån er en type lån som er spesielt beregnet på å finansiere en students utdanning. Utdanningslån kan brukes til å betale for undervisning, rom og kost, bøker og andre utdanningsrelaterte utgifter. Utdanningslån har vanligvis lave renter og kan bli subsidiert, noe som betyr at staten betaler renten mens studenten er på skolen. Hvor lang … Les mer

Forstå Exchange-Traded Commodities (ETCs)

Exchange-traded commodities (ETCs) er en type investering som lar investorer få eksponering mot prisene på råvarer uten å måtte ta fysisk besittelse av de underliggende eiendelene. ETC-er omsettes på børser og kan kjøpes og selges på samme måte som aksjer og andre verdipapirer. Råvarer er råvarer som brukes i produksjon av varer og tjenester. Vanlige … Les mer