Hvordan fungerer Exchange-Traded Notes (ETNs)?

Hva er ETNer?

Exchange-traded notes (ETNs) er en type gjeldspapir som lar investorer handle på ytelsen til en bestemt markedsindeks eller eiendel. ETN-er ligner på børshandlede fond (ETF), men de er ikke de samme.

Hvordan fungerer ETN-er?

ETN-er handles på en børs som en aksje, og de har vanligvis en forfallsdato. Når et ETN forfaller, betaler utsteder innehaveren hovedbeløpet for verdipapiret, minus eventuelle gebyrer eller utgifter.

Handles ETN-er på børser?

Ja, børshandlede sedler (ETNs) handles på børser. ETN-er er en type gjeldspapir som utstedes av banker og omsettes på børser. I likhet med andre gjeldspapirer har ETN-er en forfallsdato og en kupongrente. Imidlertid, i motsetning til andre gjeldspapirer, er ikke ETN-er støttet av noen fysiske eiendeler. I stedet støttes de av kreditten til utstederen. ETN-er handles på børser akkurat som aksjer og andre verdipapirer.

Kan ETN-er handles når som helst?

Ja, børshandlede sedler (ETNs) kan handles når som helst i løpet av handelsdagen. Det kan imidlertid være noen restriksjoner på handelstider for enkelte ETNer, avhengig av børsen de handles på. For eksempel kan noen ETN-er kun handles i vanlig åpningstid, mens andre kan handles etter åpningstid.

Hva er den fulle betydningen av ETF?

En ETF, eller børshandlet fond, er en type investeringsfond som sporer en bestemt indeks, vare eller kurv av eiendeler som et indeksfond, men som handler som en aksje på en børs. ETF-er er et populært valg for investorer som ønsker diversifisering av et indeksfond med fleksibiliteten til en aksje.

Hva er et 3X-leveraged ETN?

En børshandlet seddel (ETN) er et gjeldspapir som sporer en underliggende indeks eller eiendel og handles på en større børs som en aksje. I motsetning til en aksje, representerer ikke et ETN eierskap i et selskap, og det betaler ikke utbytte.

Et 3X-leveraged ETN er et ETN som gir eksponering mot en underliggende indeks eller eiendel med en gearing på 3X. For eksempel, hvis en underliggende indeks eller eiendel øker med 1 %, vil en 3X-leveraged ETN øke med 3 %.

Er et ETN en egenkapital? En ETF er en type investeringsfond som har en kurv med verdipapirer, for eksempel aksjer, obligasjoner eller råvarer, og sporer en underliggende indeks. Et ETN er en type obligasjon som sporer en underliggende indeks eller råvare, og betaler periodiske rentebetalinger basert på ytelsen til den underliggende indeksen eller varen.