Commodity Research Bureau Index (CRBI)

Commodity Research Bureau Index (CRBI) er en kurv med 19 varer vektet i henhold til markedsverdi og er utformet for å være en ledende indikator på bredt baserte råvareprisbevegelser. Den beregnes ved hjelp av data fra Commodity Research Bureau (CRB) Commodity Yearbook and Commodity Indexes. CRBI er et vektet gjennomsnitt av følgende 19 råvarer:

- Råolje
- Fyringsolje
- Bensin
- Naturgass
- Kull
- Metaller
- Gull
- Sølv * * - Kobber
- Bly
- Sink
- Tinn
- Aluminium
- Nikkel
- Hvete
- Soyabønner
- Mais
- Sukker

Hva er bruken av komposittindeks? En sammensatt indeks er et verktøy som brukes av investorer for å måle ytelsen til en kurv med varer. Indeksen beregnes ved å ta det veide gjennomsnittet av prisene på de inngående varene. Vekten som tildeles hver vare er basert på dens andel i den samlede kurven. For eksempel, hvis indeksen består av varer A, B og C, og vekten tilordnet vare A er 60 %, vil prisen på A ha 60 % innvirkning på indeksen.

Hva er eksempel på sammensatt indeks?

En sammensatt indeks er et verktøy som brukes av investorer for å måle ytelsen til en gruppe verdipapirer i et gitt marked. For eksempel er Standard & Poor's 500-indeksen (S&P 500) en sammensatt indeks som sporer de 500 største selskapene etter markedsverdi i USA.

Sammensatte indekser brukes ofte av investorer som en referanse for å sammenligne ytelsen til sine egne porteføljer mot. Mange indeksfond og børshandlede fond (ETF) er designet for å spore ytelsen til en spesifikk sammensatt indeks. Hva er en råvare-ETF? En råvare-ETF er et børshandlet fond som sporer en råvareindeks eller en kurv med varer. En råvare-ETF kan investere i fysiske råvarer, som gull eller olje, eller i råvarefutureskontrakter. Noen råvare-ETFer er strukturert som råvarepooler, som er underlagt spesielle regler.

Har råvarer høy risiko?

Råvarer anses ofte for å være høyrisikoinvesteringer, da prisene deres kan være volatile og gjenstand for plutselige endringer. Imidlertid kan råvarer også tilby potensielle belønninger for investorer som er villige til å ta på seg risikoen. Mange faktorer kan påvirke råvareprisene, inkludert vær, politiske forhold og global etterspørsel. Som sådan kan råvarer være en risikabel, men potensielt lukrativ investering for de som er villige og i stand til å tåle risikoen. Hvordan måles råvarer? Råvarer måles vanligvis i form av hvor mye av en vare eller tjeneste som produseres, eller i noen tilfeller hvor mye som forbrukes. For eksempel måles mengden olje som produseres i et land typisk i fat per dag. Mengden hvete som konsumeres i et land måles vanligvis i skjepper per år.