Aktivt forvaltet ETF

En aktivt forvaltet ETF er et børshandlet fond (ETF) som aktivt forvaltes av en investeringsforvalter. I motsetning til en tradisjonell ETF, som passivt følger en indeks, søker en aktivt forvaltet ETF å oppnå en avkastning som er forskjellig fra avkastningen til den underliggende indeksen.

Investeringsforvalteren til en aktivt forvaltet ETF vil bruke en rekke investeringsstrategier i et forsøk på å oppnå fondets investeringsmål. For eksempel kan en aktivt forvaltet ETF som søker å spore ytelsen til S&P 500-indeksen bruke en kombinasjon av indekssporing og aktiv forvaltningsstrategier.

Aktiv forvaltning av en ETF kan ha høyere kostnader enn passiv forvaltning, da investeringsforvalteren må undersøke og velge ut verdipapirene som utgjør fondet. I tillegg kan aktivt forvaltede ETFer være gjenstand for høyere volatilitetsnivåer enn tradisjonelle ETFer.

Hva er forskjellen mellom en aktivt forvaltet ETF og et aksjefond?

Et børshandlet fond (ETF) er en type investeringsfond som har en kurv med eiendeler, for eksempel aksjer, obligasjoner eller råvarer, og som handler på en børs. ETF-er ligner på verdipapirfond ved at de gir diversifisering og profesjonell forvaltning, men de er forskjellige på flere viktige måter.

For eksempel prises verdipapirfond én gang per dag, etter at markedene stenger, mens ETF-er handles hele dagen på en børs. Dette betyr at ETF-er kan kjøpes og selges når som helst i løpet av dagen, mens aksjefond kun kan handles på slutten av dagen.

En annen viktig forskjell er at ETF-er ofte har lavere avgifter enn aksjefond. Dette er fordi ETF-er generelt forvaltes passivt, noe som betyr at de sporer en indeks og ikke krever samme nivå av aktiv forvaltning som aksjefond.

Endelig kan ETFer handles som aksjer, noe som betyr at de kan kjøpes og selges med margin, shortes og brukes i andre strategier som ikke er tilgjengelige for verdipapirfond. Forvaltes iShares ETFer aktivt? Nei, iShares ETF-er administreres ikke aktivt. iShares ETF-er er indeksfond som søker å spore ytelsen til en spesifikk indeks, for eksempel S&P 500 eller Dow Jones Industrial Average. Porteføljene til iShares ETFer forvaltes ikke aktivt av porteføljeforvaltere som tar beslutninger om hvilke aksjer som skal kjøpes og selges. I stedet er porteføljene konstruert for å spore ytelsen til en spesifikk indeks. Har Vanguard aktivt forvaltede ETFer? Nei, Vanguard har ingen aktivt forvaltede ETFer. Alle deres ETF-er er indeksbaserte.

Er QQQ bedre enn VTI?

QQQ er ticker-symbolet for Nasdaq 100 Index ETF, som sporer de 100 største ikke-finansielle selskapene notert på Nasdaq-børsen. VTI er ticker-symbolet for Vanguard Total Stock Market ETF, som sporer ytelsen til hele det amerikanske aksjemarkedet.

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvilken ETF som er best, da det avhenger av hver enkelt investors mål og preferanser. Noen viktige hensyn inkluderer imidlertid kostnadsforhold, diversifisering og historisk ytelse.

Kostnadsforholdet er en nøkkelfaktor å vurdere når du velger en ETF, da det representerer den årlige avgiften som belastes av fondsforvalteren. QQQ har en kostnadsandel på 0,20 %, mens VTI har en kostnadsandel på 0,04 %. Dette betyr at VTI er billigere å holde enn QQQ, alt annet likt.

Diversifisering er en annen viktig faktor å vurdere. QQQ er tyngre vektet mot teknologiselskaper, mens VTI inkluderer et bredere spekter av sektorer. Dette betyr at QQQ kan være mer volatil enn VTI, men det har også potensial for høyere avkastning.

Til slutt er det verdt å se på den historiske ytelsen til hver ETF. I løpet av de siste 5 årene har QQQ overgått VTI med en betydelig margin. Tidligere resultater er imidlertid ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater.

Avslutningsvis er det ikke noe enkelt svar på hvilken ETF som er best. Det avhenger av hver enkelt investors spesifikke forhold og investeringsmål.

Hvilket begrep beskriver best en ETF? En ETF, eller børshandlet fond, er en type investeringsfond som har en kurv med eiendeler, for eksempel aksjer, obligasjoner eller råvarer, og handler på en børs. ETF-er ligner på aksjefond, men de har noen viktige forskjeller. For eksempel handles ETFer hele dagen på børser, mens aksjefond kun handles en gang om dagen etter at markedene stenger. ETFer har også vanligvis lavere avgifter enn aksjefond.