Hva er kommersiell kode?

Kommersiell kode er den lovlige forskriften etterfulgt av selskaper som brukes til å regulere deres aktiviteter for å overvåke deres virksomhet og kommersielle forhold. Derfor er begrepet kommersiell kode definert som den lovlige lovgivningen som regulerer aktiviteten til ethvert selskap.

Selvfølgelig varierer kjennetegnene til den kommersielle koden etter hvilket land. Hver region har sin egen regulering av den kommersielle koden, men som hovedregel har de alle noe til felles: definisjonen av selskapet det gjelder, oppførselen og standardene som skal følges i hver bytte-, kjøps- og salgsoperasjon. De kommersielle kontrakterer for eksempel regulert av kommersielle koder i hvert land.

Derfor regulerer de kommersielle kodene grunnleggende regler for det som kalles privatrett for å definere en oppførsel som må kreves og overholdes av alle parter innenfor samme juridiske standard.