Hva er den svarte økonomien?

En regnskapsbetingelser og økonomi, forstås den underjordiske økonomien som settet med aktiviteter for produksjon av varer og levering av tjenester som er utviklet for markedet som unndrar seg den skattemessige og økonomiske lovgivningen i et land, blant annet arbeidsregler, tekniske standarder eller sikkerhet osv. Det er summen av den uformelle eller uregelmessige økonomien, forstått som den ulovlige økonomiske aktiviteten som skjuler registreringen i bank eller finansielle enheter av hensyn til skatteunndragelse, og den ulovlige økonomien, som narkotika- eller våpenhandel, organisert kriminalitet eller prostitusjon.

Konseptet med svart økonomi er universelt, selv om det har større innflytelse i mindre utviklede land. Med denne praksisen forventes skjul av varene eller tjenestene som ervervet før landets skatterett, poster, statistikk og offisiell kontroll. På samme måte velger arbeidsgivere denne fremgangsmåten for å unngå å betale skatt for å ansette nye arbeidstakere samt trygdeavgifter.

Den svarte økonomien er også kjent som den underjordiske, skjulte eller svarte økonomien.