Hva er kollektiv handling?

Begrepet kollektiv handling er veldig tvetydig avhengig av området vi befinner oss i. Også kalt sosiale handlinger, har ikke kollektive handlinger en eksakt opprinnelse, siden vi mennesker i lang tid har hatt ansvaret for å organisere oss i grupper eller små kollektiver for å oppnå mål vanlig som vi ellers ikke kunne oppnå.

Fordeler med kollektiv handling

Når det gjelder de vanligste egenskapene til kollektive handlinger, finner vi:

  • På det politiske området er de ideelle for å løse sosiale problemer på en veldig effektiv måte
  • De tilbyr relativ organisatorisk stabilitet i et kollektiv av mennesker, grupper eller andre former for organisasjon
  • De fokuserer på å oppnå spesifikke ideer, mål eller mål
  • Fellesarbeid gjør det mulig å oppnå disse ideene, målene eller målene som er reist

De vanligste formene for kollektiv handling på det økonomiske området er regjeringene i landene, som gjennom lover og politiske handlinger er rettet mot en gruppe brukere (borgere) for å gi den nødvendige hjelpen til å dekke deres behov.

Sammen med dette må vi inkludere levering av offentlige goder og infrastruktur gjennom samarbeid mellom to eller flere individer og vurdere effekten det genererer.

Åpenbart for å møte behovene til innbyggerne er det nødvendig å ha infrastruktur eller offentlige goder som gjør det mulig å utføre slike handlinger. Gjennomføringen av kollektive handlinger er knyttet til utseendet til offentlig infrastruktur som tillater utførelse av dem.

Et veldig enkelt eksempel er det for offentlig utdanning. For å gjennomføre de kollektive handlingene som er utført (rådgivning, undervisningsinnhold, overføring av verdier osv.) Er det nødvendig med infrastruktur (som offentlige sentre, parker osv.). Takket være dem kan handlingene som utføres kollektivt utføres uten problemer.