Hva er svindel?

Når vi refererer til svindel, viser vi til den bevisste viljen til å begå en forbrytelse, vel vitende om at den er ulovlig eller at vi kan begå en handling som sådan. I rettslige handlinger innebærer svindel den ondsinnede viljen til å lure noen eller bryte en forpliktelse som er inngått med en annen part.

Avhengig av området vi beveger oss i, vil begrepet imidlertid ha andre forskjellige betydninger, så vi kan ikke definere en spesifikk eller fast. Innen økonomi, for eksempel, skattesvikt antar svindel.

I lov, på sin side, er det flere betydninger avhengig av feltet det ligger i. I strafferetten betyr intensjon intensjon om å begå en typisk handling som er forbudt ved lov. I sivil lov refererer det til det sentrale kjennetegnet ved sivil lovbrudd, i brudd på forpliktelsene det betegner en bevisst manglende utførelse av skyldner og til slutt er det en vice av frivillige handlinger.

Elementer som utgjør svindelen

Når det gjelder elementene som svindelen inneholder, kan vi betegne følgende to:

  • Kognitivt (eller intellektuelt) element. Det forekommer i motivets bevisste internitet, siden det skjer i hans sinn, og dermed er miljøet hans allerede kjent. Personen selv vet at handlingene han tar ikke er riktige, og at de strider mot moral eller ulovlige handlinger som ikke bør tas.
  • Frivillig element. Det er i ønsket om den personen som gjør det. De motiveres av stimuli som stammer fra menneskelige beredskapsbehov, der det er vilje til å ønske å utføre handlingen og utløse årsaksprosessen eller godta nevnte endring (unngå at den kan bli avbrutt).

Gjennom det kognitive og villige elementet retter subjektet sin vilje mot det han vil, forårsaker handlingen eller resultatet av handlingen som har blitt manifestert.