Hva er kardinalverktøy?

I henhold til teorien om kardinal nytte kan vi observere og kvantifisere hvor fornøyd en kunde er med et produkt eller en tjeneste så vel som utilidad derav. Dette er det grunnleggende prinsippet som den økonomiske betegnelsen på kardinal nytte bygger på. På denne måten kan det sies at kardinalverktøyet måler kundens forventninger til nytten av varer og tjenester, utover det som forventes for deres pengeverdi.

Hvordan måles kardinalnytten?

Verktøyene er måleenheten til kardinalverktøyet, siden de tillater å legge til, bestille og sammenligne dataene som om de var tall. For å forstå hvordan det måler nytteverdien til en vare eller tjeneste, gir dette tiltaket en viss verdi til forbruket av en kurv, enten av varer eller tjenester, avhengig av kundens prioriteringer og hvor mye hvert produkt forbrukes.

Hva er fordeler og ulemper med kardinal nytte?

Å måle kardinalnytten er veldig gunstig i noen tilfeller, men i andre kan det også vise seg å være kontraproduktivt eller vanskelig. Blant fordelene med å beregne kardinalverktøyet finner vi:


  • Vet nøyaktig verdsettelsen av en vare eller tjeneste fra en person
  • Å kunne organisere produkter basert på et større eller mindre verktøy for kunden
  • Sammenlign kundeanmeldelser direkte
  • Hjelp til å kjenne grensenytte som innebærer å konsumere en ekstra enhet av varen eller tjenesten

Alt dette er imidlertid teori, fordi det i praksis ikke er mulig å måle nøyaktig hvor fornøyd en forbruker er med en vare eller tjeneste. Dette er fordi verdien vi gir den ikke vil være rettferdig, og de kan heller ikke sammenlignes siden tilfredshet er personlig og individuell. Derfor kan kardinal nytte bare eksistere i et teoretisk rammeverk, men ikke i virkeligheten.