Hva er en progressiv skatt?

Må du anta en progressiv skatt og ikke vet hva dette innebærer? Den progressive skatten er en av klassifiseringene som de forskjellige skattene som inngår i finansieringen av en stat er delt inn i. Problemet er at, som med mange av økonomiske vilkår ansatte i vår daglige, vet vi ikke hva dette type skatt ei heller hvordan det fungerer. Derfor skal vi prøve å forklare hva en progressiv skatt er og hvilke typer den eksisterer. evaluering.

En progressiv skatt er en hvis skattesats øker når skattegrunnlaget øker. Dette betyr at jo høyere inntekt, jo mer blir denne skatten betalt. Hva denne typen skatt er å omfordele skattebyrden til enkeltpersoner ved å betale mer penger jo større økonomisk kapasitet de har og mindre når de har mindre kjøpekraft.

Det er mange kritikker mot denne typen avgifter, ettersom man antar at den kan redusere økonomisk vekst. Men det eneste målet med den progressive avgiften er å avlaste det økonomiske presset på de som har færre ressurser og dermed tillate dem. Det er faktisk ikke bare å betale mer for at du har mer penger. Grunnlaget som fastslår hva som betales er inntektene eller tilgjengelige ressurser til hver enkelt, og det er forstått at jo bedre økonomisk kapasitet, jo mer skatt kan bæres.

Et tydelig eksempel på en progressiv inntektsskatt, siden jo høyere inntekt du mottar, jo mer skatt må du betale.

Hvilke typer progressive skatter kan vi finne?

Innenfor de progressive skattene kan vi finne flere typer, som bestemmes av typen progressivitet som brukes på dem:

  • Skatt med begrenset eller degressiv progressivitet: i dette tilfellet øker satsen når skattegrunnlaget øker, selv om denne økningen er mindre og mindre.
  • Skatt med ubegrenset eller absolutt progressivitet: det er ingen begrensninger med hensyn til økningen i prosentandelen som skal betales basert på skattegrunnlaget.
  • Skatt med progressivitet etter klasse: flere inntektsklasser er satt og hver type tildeles en sats.
  • Skatt med kontinuerlig progressivitet: hvert inntektssegment har forskjellig satsprosent, selv om forskjellen mellom inntekten er minimal.
  • Skatt med progressivitet trinnvis: visse inntektstrinn etableres og en type skatt tildeles hyllest forskjellige for hvert trinn.