Definisjon av rentekrave

En rentekrave er en opsjonsstrategi som innebærer samtidig kjøp av et gulv og et tak på renten på et verdipapir, typisk en obligasjon. Gulvet beskytter mot rentenedgang, mens taket begrenser oppsidepotensialet til verdipapiret.

Hovedformålet med en rentekrage er å beskytte mot nedsiderisiko samtidig som det åpnes for et visst oppsidepotensial. For eksempel, hvis en investor har en obligasjon med en kupong på 4 % og er bekymret for at rentene faller, kan de kjøpe et gulv på 3 % og selge et tak på 5 %. Dette vil beskytte mot verdifall på obligasjonen dersom rentene faller, men vil også begrense oppsidepotensialet dersom rentene stiger.

Rentekraver kan opprettes ved å bruke enten opsjoner eller bytteavtaler. Opsjoner brukes vanligvis for kortsiktig beskyttelse, mens bytteavtaler er bedre egnet for langsiktig sikring.

Det er noen potensielle ulemper ved å bruke en rentekrage. For det første kan kostnaden for strategien være dyr, spesielt hvis rentene allerede er lave. For det andre kan strategien begrense oppsidepotensialet til verdipapiret mer enn nedsiderisikoen, noe som kanskje ikke er ideelt for alle investorer.

Hva betyr en 5 % krage?

En 5%-krage er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe en salgsopsjon med en innløsningspris under gjeldende pris på den underliggende eiendelen, og skrive en kjøpsopsjon med en innløsningspris over gjeldende pris på den underliggende eiendelen. Tanken er å beskytte nedsiderisikoen samtidig som det åpnes for oppsidepotensial. 5 % refererer til det faktum at innløsningskursen på salgsopsjonen er 5 % under gjeldende pris på den underliggende eiendelen, og innløsningsprisen på kjøpsopsjonen er 5 % over dagens pris på den underliggende eiendelen.

Hva er renten i opsjonshandel?

Når du kjøper en opsjon, betaler du en premie for retten til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. Prisen du betaler for opsjonen kalles premien. Premien er prisen på opsjonskontrakten. Det er prisen du betaler for retten til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen.

Premien er ikke den eneste kostnaden ved å kjøpe en opsjon. Når du kjøper en opsjon betaler du også provisjon til megleren. Provisjonen er et gebyr som belastes av megleren for å utføre handelen.

Renten er kostnaden ved å låne penger. Når du kjøper en opsjon, låner du penger fra megleren for å betale for opsjonen. Renten er kostnaden ved å låne disse pengene.

Renten er viktig fordi den påvirker kostnadene ved å kjøpe opsjonen. Jo høyere rente, desto høyere er kostnaden ved å kjøpe opsjonen.

Renten påvirker også verdien av opsjonen. Når renten er høy, synker verdien av opsjonen. Når renten er lav, øker verdien av opsjonen.

Renten er en av mange faktorer som påvirker prisen på en opsjon.

Hva er en caps og krage?

En cap and collar er en opsjonsstrategi som brukes til å beskytte gevinster i en aksje samtidig som den gir mulighet for et visst oppsidepotensial. Strategien innebærer å kjøpe en kjøpsopsjon med en innløsningskurs over gjeldende aksjekurs og å kjøpe en salgsopsjon med en innløsningskurs under gjeldende aksjekurs. De to alternativene holdes deretter til utløpet. Hvis aksjekursen stiger over innløsningskursen på kjøpsopsjonen, vil opsjonen utøves og aksjen selges til innløsningskursen. Hvis aksjekursen faller under innløsningskursen på salgsopsjonen, vil opsjonen utøves og aksjen kjøpes til innløsningskursen.