Definisjon av rentekrave

En rentekrave er en opsjonsstrategi som innebærer samtidig kjøp av et gulv og et tak på renten på et verdipapir, typisk en obligasjon. Gulvet beskytter mot rentenedgang, mens taket begrenser oppsidepotensialet til verdipapiret. Hovedformålet med en rentekrage er å beskytte mot nedsiderisiko samtidig som det åpnes for et visst oppsidepotensial. For eksempel, hvis en investor … Les mer