Definisjon av lønn

Når du administrerer regnskap i en virksomhet, utgjør lønnene til arbeidstakerne en grunnleggende del. Lønn eller lønn er betalingen som en arbeider får med jevne mellomrom for utførelsen av oppgavene. Godtgjørelsen for dette arbeidet er et resultat av forpliktelsen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver gjennom formalisering av en kontrakt, der arbeidsgiveren betaler lønn i bytte mot arbeidstakerne og innsatsen til sine ansatte, enten ved å opprette en vare eller en tjenesteyting.

Avhengig av vilkårene i kontrakten kan lønnen omfatte naturalytelse og kan betales daglig (under navnet "lønn"), ukentlig eller månedlig. Likeledes kan det omfatte en første del, ekstraordinære betalinger, betaling for overtid, spesiell godtgjørelse for nattarbeid eller farlighet av jobben, etc.

Med dette søker lønnsbegrepet å verdsette den ansattes arbeidsprestasjoner økonomisk, samtidig som det er en metode for å motivere arbeidstakere og en måte å forhandle mellom arbeidstakere og ansatte når de beholder visse arbeidstakere innenfor selskap.

La nómina Det er dokumentet som vanligvis brukes til å rettferdiggjøre utbetaling av lønn til lønnere.