Hva er Gini-indeksen?

Betydningen av Gini-indeksen, eller Gini-koeffisienten, er en indikator utviklet av den italienske statistikeren Correado Gini som brukes til å måle nivået på ulikhet mellom innbyggerne i et territorium, som vanligvis er et land. Generelt er bruken konsentrert innen economía å analysere inntektsforskjellene til innbyggerne i en region, selv om metoden for fordeling av ulikhet også blir brukt på andre felt som kjemi, ingeniørfag eller helse.

Gini-koeffisienten vil bestå av et tall mellom 0 og 1, der 0 refererer til fullstendig likhet, der alle innbyggere har samme inntekt, mens når en verdi blir registrert, oppnås full ulikhet, i der en enkelt person har all inntekt og resten ingenting.

Beregn Gini-indeksen

Hovedmålet med Gini-koeffisienten er å hjelpe administrasjoner når de veileder deres offentlige politikk for å oppnå større økonomisk utvikling og likhet mellom innbyggerne i et territorium, samt å hjelpe mennesker med færre ressurser å få mer inntekt.

For å måle ulikheter er Gini-indeksen basert på Lorenz-kurven, som er representert i en graf der:

  • På den horisontale aksen er den akkumulerte prosentandelen av individer eller husholdninger ordnet i stigende rekkefølge i henhold til deres inntektsnivå.
  • På den vertikale aksen plasseres den akkumulerte prosentandelen av inntektene som mottas av disse personene.
  • Den 45-graders diagonale eller likeverdige linjen gjenspeiler situasjonen med perfekt likhet når det gjelder inntektsfordeling.

Noen eksperter mener at Gini-koeffisienten har visse mangler, siden den bare tar hensyn til pengeinntekt, noe som kan gi et noe partisk resultat. Blant annet viser de ikke faktorene som bestemmer at likhet, heller ikke forskjellene når det gjelder levekår i territoriene eller velvære. De måles vanligvis av husholdninger, så antall medlemmer blir ikke tatt i betraktning.

Andre metoder som analyserer ulikhet er Palma-indeksen eller Theil-indeksen.