Collateralized Mortgage Obligation (CMO)

En pantelånsforpliktelse (CMO) er en type pantesikret verdipapir som ompakker og dirigerer betalinger av hovedstol og renter fra en pool av boliglån til forskjellige investorer. En CMO oppretter flere klasser av obligasjoner, hver med forskjellig løpetid, kalt transjer. Hver obligasjonsklasse tilbakebetales fra kontantstrømmen til den underliggende gruppen av boliglån. De ulike klassene tilbyr ulik avkastning og risiko.

Den første klassen av obligasjoner, kalt A-transjen, er den sikreste og gir den laveste avkastningen. Den siste klassen av obligasjoner, kalt Z-transjen, er den mest risikofylte og gir høyest avkastning. Mellom A- og Z-transjene er B-, C- og D-transjene, som tilbyr gradvis høyere avkastning og risiko.

De forskjellige transjene lages ved å bruke en teknikk som kalles tranching. Transjering innebærer å dele opp kontantstrømmen fra den underliggende gruppen av boliglån i ulike klasser, eller transjer. Kontantstrømmen fra de underliggende lånene brukes først til å betale renten på A-transjen. Eventuelle penger til overs brukes deretter til å betale renter på B-transjen, og så videre nedover linjen til Z-transjen er betalt.

De forskjellige transjene selges deretter til forskjellige investorer, avhengig av deres risikoappetitt. A-transjen selges vanligvis til institusjonelle investorer som pensjonsfond og forsikringsselskaper, som ser etter en trygg investering med lav avkastning. B-, C- og D-transjene selges vanligvis til hedgefond og andre sofistikerte investorer som er villige til å ta på seg mer risiko i bytte mot høyere avkastning. Z-transjen selges vanligvis til høystbydende, uavhengig av deres risikoappetitt.

Panteforpliktelser med pant i pant er en type pantesikret verdipapir. Pantelånssikrede verdipapirer er verdipapirer som er dekket av en pool av pantelån. Boliglånet Hva er en CMA i eiendomsmegling? En CMA, eller komparativ markedsanalyse, er en rapport som eiendomsmeglere forbereder for sine kunder for å hjelpe dem med å bestemme en rettferdig prisantydning for boligen deres. Rapporten sammenligner kundens hjem med lignende boliger som nylig har blitt solgt i området, tar hensyn til faktorer som kvadratmeter, beliggenhet og fasiliteter.

Hva er to risikoer som en CMO-investor står overfor?

1. CMO-investoren står overfor risikoen for at den underliggende sikkerheten - typisk en pool av boliglån - kan gi dårligere resultater enn forventet. Hvis lånene i bassenget misligholder en høyere rente enn forventet, kan CMO-investoren tape penger.

2. CMO-investoren står også overfor risikoen for renteendringer. Hvis rentene stiger, kan verdien av CMO-papirene synke. Motsatt, hvis rentene faller, kan verdien av CMO-papirene øke.

Hvor ofte betaler CMO-er renter?

Hyppigheten som CMO-er betaler renter med, avhenger av typen CMO. Det er tre typer CMOer: sekvensiell lønn, pro-rata og målrettet amortisering.

CMO-er med sekvensiell betaling betaler kun rentebetalinger på de første par transjene, og deretter betaler de hovedstolen på de resterende transjene. Rentebetalingene stopper når siste transje forfaller.

Pro-rata CMOer foretar rentebetalinger på alle transjer, men de betaler hovedstol bare på den siste transjen.

Målrettet amortisering CMOer betaler rente på alle transjer, og de betaler hovedstol på alle transjer, men tidspunktet for betalingene er målrettet slik at det betales mer hovedstol på transjene som har høyere rente.

Hva er CMO og CLO?

Chief Marketing Officer (CMO) er ansvarlig for den overordnede markedsføringsstrategien til et selskap. Dette inkluderer å utvikle og gjennomføre markedsplaner, administrere markedsføringsbudsjettet og overvåke alle markedsføringsaktiviteter.

Chief Loan Officer (CLO) er ansvarlig for den samlede låneporteføljen til et selskap. Dette inkluderer godkjenning av lån, styring av låneporteføljen og overvåking av all lånevirksomhet.

Hva er hovedformålet med en CMA?

En CMA er en komparativ markedsanalyse, som er et estimat av verdien av en eiendom basert på nylige salg av lignende eiendommer i samme område. Dette anslaget brukes av eiendomsmeglere for å hjelpe kundene deres med å prise boligene sine riktig når de er klare til å selge.