Collateralized Mortgage Obligation (CMO)

En pantelånsforpliktelse (CMO) er en type pantesikret verdipapir som ompakker og dirigerer betalinger av hovedstol og renter fra en pool av boliglån til forskjellige investorer. En CMO oppretter flere klasser av obligasjoner, hver med forskjellig løpetid, kalt transjer. Hver obligasjonsklasse tilbakebetales fra kontantstrømmen til den underliggende gruppen av boliglån. De ulike klassene tilbyr ulik avkastning … Les mer

Gjennomsnittlig daglig saldo Metode Definisjon

Den gjennomsnittlige daglige saldometoden er en måte å beregne rentekostnader på et kredittkort. Den beregnes ved å ta gjennomsnittet av saldoen på kontoen i løpet av en faktureringssyklus. Denne metoden brukes vanligvis av kredittkortselskaper for å beregne rentekostnader, og er den metoden som er mest gunstig for kortinnehaveren. Hvordan beregner du gjennomsnittlig daglig saldo i … Les mer

Total nytte i økonomi: definisjon og eksempel

Totalt verktøy definert og illustrert. Hva mener du med total nytte? Total nytte er summen av alle nytteverdier som en person får ved å konsumere en vare eller tjeneste. En nytte er et mål på tilfredsstillelsen som en person oppnår ved å konsumere en vare eller tjeneste. Hva er Total nytte forklar med diagram? Total … Les mer