Collateralized Loan Obligation (CLO): Definisjon og typer

1. Collateralized Loan Obligation (CLO): Definisjon
2. Typer Collateralized Loan Obligations (CLOs)

Hvordan tjener en CLO penger?

En CLO er en type låneforpliktelse med sikkerhet. En CLO er en pool av lån som er samlet og solgt til investorer. Lånene er typisk useriøse obligasjoner, som er obligasjoner som er vurdert under investeringsgrad. CLO-sjefen bruker pengene fra salget av CLO-en til å kjøpe lånene. CLO-lederen tar også et gebyr for å administrere CLO.

CLO-forvalterens mål er å generere nok inntekter fra lånene til å betale renter til investorene og tilbakebetale hovedstolen til investorene når CLO forfaller. CLO-sjefen gjør dette ved å nøye velge ut lånene i bassenget og ved å overvåke ytelsen til lånene. Hvis et lån i bassenget misligholder, kan CLO-forvalteren selge lånet til en annen investor eller beholde lånet og prøve å utarbeide en ny betalingsplan med låntakeren.

CLO-sjefen tjener penger på gebyrene de tar og på rentebetalingene de får på lånene. CLO-sjefen tjener også penger hvis verdien av CLO øker. For eksempel, hvis CLO selges for mer enn den opprinnelige prisen, vil CLO-sjefen tjene penger.

Hvor stort er CLO-markedet?

CLO-markedet er stort og voksende. Den totale markedsverdien av CLO-er var 695 milliarder dollar i 2017, opp fra 605 milliarder dollar i 2016, ifølge S&P Global Market Intelligence. Det amerikanske CLO-markedet alene var verdt 558 milliarder dollar i 2017.

​​Hva er en CLO-handel?

En CLO-handel er en handel som involverer en låneforpliktelse. En låneforpliktelse med sikkerhet er en type sikkerhet som er støttet av en pool av lån. Lånene i bassenget kan være av ulike typer, som bedriftslån, boliglån, eller andre typer lån. Lånene i bassenget samles vanligvis sammen og selges deretter til investorer.

CLO-handelen er en type handel som brukes til å finansiere kjøp av en pantelånsforpliktelse. I en CLO-handel kjøper en investor en CLO fra en bank eller annen finansinstitusjon. Investoren bruker deretter CLO som sikkerhet for et lån. Lånet brukes til å finansiere kjøpet av pantelånsforpliktelsen.

CLO-handelen er en type handel som brukes til å finansiere kjøp av en pantelånsforpliktelse. I en CLO-handel kjøper en investor en CLO fra en bank eller annen finansinstitusjon. Investoren bruker deretter CLO som sikkerhet for et lån. Lånet brukes til å finansiere kjøpet av pantelånsforpliktelsen.

CLO-handelen er en type handel som brukes til å finansiere kjøp av en pantelånsforpliktelse. I en CLO-handel kjøper en investor en CLO fra en bank eller annen finansinstitusjon. Investoren bruker deretter CLO som sikkerhet for et lån. Lånet brukes til å finansiere kjøpet av pantelånsforpliktelsen.

Hva er CDO og hvordan fungerer det?

CDO står for collateralized debt obligation. Det er en type strukturert finansprodukt som er støttet av en pool av eiendeler, typisk obligasjoner og lån. Gruppen av eiendeler brukes til å sikre CDO-en, og inntektene fra salget av CDO-en brukes til å betale investorer.

CDOer brukes vanligvis til å gi finansiering til selskaper eller myndigheter. De brukes også noen ganger til å sikre seg mot risikoen for mislighold på en obligasjon eller et lån.

CDO-er er vanligvis delt inn i transjer, som hver har forskjellige risikonivåer. Den mest senior-transjen er den minst risikable og den mest junior-transjen er den mest risikable.

CDO-er kan enten være statiske eller dynamiske. En statisk CDO har en fast pool av eiendeler, mens en dynamisk CDO har en pool av eiendeler som er i konstant endring.

CDOer er vanligvis vurdert av kredittvurderingsbyråer. Rangeringene gjenspeiler risikoen til CDO.

CDOer har blitt kritisert for å være for komplekse og for å være en stor bidragsyter til finanskrisen i 2008.

Hvor mange lån er det i en CLO?

En CLO er en type låneforpliktelse med sikkerhet. En sikkerhet for låneforpliktelse (CLO) er et verdipapir som er støttet av en pool av lån. CLO-er er strukturerte finansprodukter som vanligvis brukes til å gi finansiering for girede lån (også kjent som gired lending).

Poolen av lån i en CLO kan variere i størrelse, men er vanligvis rundt 500 millioner dollar. Lånene i bassenget er typisk delt inn i ulike transjer, som deretter selges til investorer. De ulike transjene har ulike risikoprofiler, hvor seniortransjene er de sikreste og juniortransjene er de mest risikofylte.

CLO-er administreres vanligvis av en investeringsforvalter, som er ansvarlig for å velge ut lånene som skal inkluderes i poolen og for å overvåke ytelsen til lånene.