Ticker Tape Definisjon

Et tickertape er en kontinuerlig strøm av markedsdata som vises på en skjerm som viser siste handelspris for et verdipapir. Begrepet er avledet fra de gamle telegrafmaskinene som en gang ble brukt til å sende aksjekurser fra børser til meglerfirmaer. Ticker-bånd brukes fortsatt i dag, men de er erstattet av elektroniske displayer som viser mer … Les mer

Status Symbol Definisjon

Et statussymbol er et objekt som brukes til å indikere ens sosiale eller økonomiske status. I noen tilfeller brukes statussymboler også for å indikere ens politiske tilhørighet eller religiøse tro. Begrepet «statussymbol» kan spores tilbake til tidlig på 1800-tallet, da det først ble brukt på trykk av den franske forfatteren Honoré de Balzac. På den … Les mer

Collateralized Loan Obligation (CLO): Definisjon og typer

1. Collateralized Loan Obligation (CLO): Definisjon 2. Typer Collateralized Loan Obligations (CLOs) Hvordan tjener en CLO penger? En CLO er en type låneforpliktelse med sikkerhet. En CLO er en pool av lån som er samlet og solgt til investorer. Lånene er typisk useriøse obligasjoner, som er obligasjoner som er vurdert under investeringsgrad. CLO-sjefen bruker pengene … Les mer