Bud ønskes i konkurranse (BWIC)

Begrepet "Bid Wanted In Competition (BWIC)" brukes når en institusjon ønsker å selge en stor blokk med obligasjoner og ber om bud fra en rekke forhandlere. Institusjonen vil vanligvis spesifisere minimumsbeløpet de er villige til å akseptere for obligasjonene, og forhandlerne vil deretter legge inn bud. Institusjonen vil deretter velge forhandleren med det beste budet og selge obligasjonene til dem.

Hva er et eksempel på budgivning?

Det finnes mange forskjellige typer obligasjoner, men en av de vanligste er bedriftsobligasjonen. Bedriftsobligasjoner utstedes av selskaper for å skaffe penger til ulike formål, for eksempel utvidelse eller oppkjøp. Når et selskap utsteder en obligasjon, er det i hovedsak å låne penger fra investorer og godta å betale dem tilbake over en periode, med renter.

Investorer som er interessert i å kjøpe en bestemt obligasjon vil gi bud til selskapet som utsteder obligasjonen. Selskapet vil da velge høystbydende, og den investoren vil være den som kjøper obligasjonen. Prisen på obligasjonen vil bli bestemt av budet, og det er vanligvis slik at jo høyere bud, jo lavere rente må investor betale.

Hva er de 4 stadiene i budprosessen?

De fire stadiene i budprosessen er som følger:

1. Forespørsel om forslag (RFP): Utstederen av obligasjonen sender ut en RFP til potensielle budgivere, og spesifiserer vilkårene for obligasjonen og ønsket rente.

2. Budgivning: Potensielle budgivere sender inn sine bud til utstederen, og spesifiserer renten de er villige til å betale for obligasjonen.

3. Tildeling: Utsteder tildeler obligasjonen til budgiveren som tilbød lavest rente.

4. Avslutning: Obligasjonen utstedes og midlene utbetales til utsteder.

Hva er de vanligste budstrategiene velg tre?

De tre vanligste budstrategiene for obligasjoner er:

1) Avkastning til forfall: Budgiver tilbyr å kjøpe obligasjonen til en pris som vil gi dem en avkastning lik obligasjonens avkastning til forfall.

2) Pålydende: Budgiver tilbyr å kjøpe obligasjonen til pålydende eller pålydende verdi.

3) Premie: Budgiver tilbyr å kjøpe obligasjonen til en pris over pålydende.

Hva er de to typene budgivning?

De to typene budgivning er konkurransedyktige og ikke-konkurransedyktige.

Med konkurranseutsetting selger utsteder obligasjonene til investoren som tilbyr lavest rente. Ikke-konkurranseutsatt bud er når investoren godtar rentesatsen fastsatt av utstederen.

Hva er CLO i finans?

CLO er en forkortelse for collateralized loan obligation. En låneforpliktelse med sikkerhet er en type strukturert finansprodukt som er sikret med en pool av lån. Lånene i bassenget er typisk bedriftslån, men de kan også omfatte andre typer lån, for eksempel boliglån.

CLO-er utstedes vanligvis av banker eller andre finansinstitusjoner og selges deretter til investorer. Kontantstrømmene fra lånene i poolen brukes til å betale renter og hovedstol til investorene. CLO-er ligner på andre typer strukturerte finansprodukter, for eksempel collateralized debt obligasjoner (CDOs) og collateralized obligasjoner (CBOs).