Kommersielt lån

Et kommersielt lån er et lån som vanligvis gis til en bedrift i stedet for en privatperson. Lånet kan brukes til en rekke formål, for eksempel til å kjøpe utstyr, utvide en virksomhet eller til arbeidskapital. Kommersielle lån er vanligvis laget av banker, men det finnes også mange andre typer långivere, som kredittforeninger og nettlånere. Renten på et kommersielt lån er typisk høyere enn renten på et privatlån, og lånetiden er vanligvis kortere.

Hva er CMBS-lån?

CMBS-lån er lån som er verdipapirisert av kommersielle pantesikrede verdipapirer. Disse lånene brukes vanligvis av låntakere som er ute etter en stor sum penger og som har sikkerhet å tilby i form av næringseiendom. CMBS-lån er vanligvis støttet av en pool av lån, noe som reduserer risikoen for långiveren og gjør dem mer attraktive for investorer.

Hva er rente på kommersielle lån?

Renter for kommersielle lån beregnes vanligvis basert på en rekke faktorer, inkludert låntakerens kredittverdighet, lånebeløpet, lånetiden og typen sikkerhet. Prime-renten - som er den prisen bankene krever av sine mest kredittverdige kunder - er imidlertid også en viktig faktor for å sette kommersielle lånerenter. For eksempel, hvis prime rate er 5 %, kan en kommersiell lånerente for en kredittverdig låntaker være 5,5 %.

Hvor mange typer kommersielle lån finnes det?

Det finnes mange forskjellige typer kommersielle lån tilgjengelig for bedrifter, hver med sine egne spesifikke formål og vilkår. De vanligste typene kommersielle lån er:

1. Terminlån: Et terminlån er et engangsbeløp av kapital som tilbakebetales over en fast periode, vanligvis 1-5 år. Terminlån brukes vanligvis til store engangskjøp eller investeringer, for eksempel utstyr, eiendom eller utvidelsesprosjekter.

2. Kredittlinjer: En kredittlinje er en rullerende kilde til midler som kan brukes til kortsiktige finansieringsbehov, for eksempel varelager eller sesongbasert arbeidskapital. Kredittlinjer har vanligvis lavere rente enn terminlån, men de krever også periodisk tilbakebetaling av den utestående saldoen.

3. SBA-lån: SBA-lån er statsstøttede lån som er tilgjengelig for små bedrifter med god kreditt. SBA-lån har vanligvis lavere renter og lengre tilbakebetalingstid enn andre typer lån, noe som gjør dem til et godt alternativ for virksomheter med sterkt vekstpotensial.

4. Utstyrslån: Utstyrslån er en type terminlån som brukes til å finansiere kjøp av nytt eller brukt utstyr. Utstyrslån har typisk kortere nedbetalingstid enn andre typer lån, og utstyret i seg selv fungerer som sikkerhet for lånet.

5. Eiendomslån: Eiendomslån er en type lån som brukes til å finansiere kjøp eller renovering av næringseiendom. Eiendomslån har typisk lengre nedbetalingstid enn andre typer lån, og eiendommen i seg selv fungerer som sikkerhet for lånet.

6. Fakturafinansiering: Fakturafinansiering er en type lån som brukes til å finansiere kjøp av utestående fakturaer. Fakturafinansiering har typisk kortere tilbakebetalingstid enn andre typer lån, og fakturaene i seg selv fungerer som sikkerhet for lånet.

7. Kontantforskudd fra selger: Kontantforskudd fra selger er en type lån som brukes til å finansiere kjøp av fremtidige kredittkortsalg.

Hva regnes som kommersiell bedriftsgjeld?

Kommersiell virksomhetsgjeld er enhver type gjeld som oppstår i løpet av å drive en virksomhet. Dette kan inkludere lån fra banker eller andre finansinstitusjoner, kredittkortgjeld, kredittlinjer og enhver annen type gjeld som brukes til å finansiere virksomheten.

Hva er begrepet kommersielle lån? Et kommersielt lån er en type lån som vanligvis brukes til å finansiere kjøp av eiendom eller utstyr til forretningsformål. Lånet betales vanligvis tilbake over en periode, med renter på den utestående saldoen. Kommersielle lån er vanligvis gitt av banker eller andre finansinstitusjoner, og de kan enten være sikret eller usikret.