Forex Hedge

En valutasikring er en transaksjon implementert av en valutahandler for å beskytte en eksisterende eller forventet posisjon fra et uønsket bevegelse i valutakurser. Sikringer brukes vanligvis for å oppveie risikoen for ugunstige prisbevegelser i et valutapar.

Det er to hovedtyper av valutasikringer:

1. En lang sikring brukes til å låse inn kjøpesummen for et valutapar i fremtiden. For eksempel kan et selskap som forventer å motta betaling i amerikanske dollar om tre måneder, inngå en lang sikring for å låse gjeldende valutakurs.

2. En short hedge brukes til å låse en salgspris for et valutapar i fremtiden. For eksempel kan et selskap som forventer å foreta en betaling i japanske yen om tre måneder inngå en kort sikring for å låse den gjeldende valutakursen.

Hva er sikringsord?

Sikringsord er ord som brukes til å modifisere eller kvalifisere betydningen av en uttalelse eller frase. De kan brukes til å gjøre en uttalelse mer spesifikk, eller for å gjøre den mer generell. Sikringsord brukes ofte i akademisk skriving, for å gjøre påstander mer foreløpige eller for å øke presisjonen i et utsagn.

Noen vanlige sikringsord inkluderer:

omtrentlig
generelt
vanligvis
ofte
kan
kan
kan
potensielt
virke

Fjerner sikring all risiko? Nei, sikring fjerner ikke all risiko. Det er ganske enkelt en måte å beskytte posisjonen din mot ytterligere tap ved å kompensere den med en annen posisjon. Sikring kan bidra til å begrense tapene dine, men det kan ikke garantere at du ikke taper penger.

Hvilke verktøy brukes til sikring?

Det finnes en rekke verktøy som kan brukes til sikring i valutamarkedet. De vanligste er forwards, futures og opsjoner.

Forwards er kontrakter mellom to parter om å kjøpe eller selge en viss mengde av en valuta til en spesifisert pris på en spesifisert dato i fremtiden. Disse kontraktene brukes vanligvis av bedrifter for å sikre seg mot valutasvingninger som kan påvirke bunnlinjen deres.

Futures ligner på terminkontrakter, men de er standardiserte kontrakter som handles på en børs. Opsjoner gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en viss mengde av en valuta til en spesifisert pris på en bestemt dato i fremtiden.

Det finnes også en rekke mer eksotiske sikringsinstrumenter som brukes av sofistikerte investorer, som valutabytteavtaler og opsjoner på futures.

Hva er et eksempel på sikring?

Sikring er en vanlig finansstrategi som brukes for å beskytte investeringer mot potensielle tap. I valutamarkedet brukes ofte sikring for å oppveie risikoen for valutasvingninger. For eksempel kan et selskap som eksporterer varer til et annet land sikre sin valutaeksponering ved å kjøpe valutaopsjoner eller inngå en terminkontrakt.

Hva er sikring i valutahandel?

Sikring er en risikostyringsstrategi som brukes i valutahandel for å beskytte mot tap fra uforutsette eller ugunstige markedsbevegelser. Ved å ta ut en sikring, kan tradere begrense sin eksponering for nedsiderisikoen til et valutapar eller andre eiendeler.

Det er noen forskjellige måter å sikre en valutahandel på, men den vanligste er å kjøpe en salgsopsjon på valutaparet. Dette gir traderen rett til å selge valutaparet til en fastsatt pris (utløsningsprisen) når som helst før opsjonen utløper. Hvis valutaparet faller i verdi, vil opsjonen øke i verdi, og utligne noen av tapene fra handelen.

En annen måte å sikre en valutahandel er å kjøpe en kjøpsopsjon på valutaparet. Dette gir traderen rett til å kjøpe valutaparet til en fastsatt pris (utløsningsprisen) når som helst før opsjonen utløper. Hvis valutaparet stiger i verdi, vil opsjonen øke i verdi, og utligne noen av tapene fra handelen.

Det er også noen få andre mindre vanlige sikringsstrategier som tradere kan bruke, for eksempel å kjøpe en salgsopsjon på den underliggende eiendelen, kjøpe en kjøpsopsjon på den underliggende eiendelen eller selge valutaparet short.

Sikring er ikke en perfekt risikostyringsstrategi, siden den ikke helt eliminerer all risiko fra en handel. Det kan imidlertid bidra til å redusere den totale risikoen ved en handel, og kan gi tradere en bedre sjanse til å tjene penger.