Definisjon av juridisk anbud

I USA er lovlig betalingsmiddel enhver mynt eller seddel som er anerkjent som gyldig betaling for varer og tjenester. U.S. Mint produserer sirkulerende mynter for den amerikanske regjeringen, som deretter distribueres til Federal Reserve Banks som igjen leverer den til kommersielle banker og andre depotinstitusjoner. Disse institusjonene gjør deretter mynten og papiret tilgjengelig for publikum … Les mer

Definisjon av holdeperiode

Holdeperiodedefinisjonen er minimumstiden som en investor må holde et verdipapir før du selger det. Definisjonen varierer avhengig av verdipapiret og børsen det handles på. For eksempel har aksjer som omsettes på New York Stock Exchange en minimum holdeperiode på 30 dager, mens de som handles på NASDAQ har en minimum holdeperiode på 3 dager. Hva … Les mer