Hva er desentralisering?

Konseptet med desentralisering refererer til prosessen som søker et lands territoriale utvikling, for å avslutte forskjellene mellom de forskjellige autonome samfunnene for å garantere tilgang til alle territoriene i muligheter utvikling og trivsel. I desentralisering sørger sentraladministrasjonen for overføring av kapasitet til regionene med to viktige mål, som er rettferdighet og konkurranseevne. Derfor vil definisjonen … Les mer