Fast innskudd i utenlandsk valuta (FCFD)

Et fast valutainnskudd er en type bankinnskudd gjort i utenlandsk valuta. Det er et populært valg for investorer som ønsker å diversifisere sine porteføljer og sikre seg mot valutarisiko. FCFD-er tilbyr en høyere rente enn vanlige innskudd denominert i innenlandsk valuta, men de er også underlagt valutarisiko. Dette betyr at verdien på innskuddet kan svinge … Les mer