Hva er Small Business Administration (SBA)?

Small Business Administration (SBA) er et amerikansk myndighetsorgan som gir støtte til små bedrifter og gründere. SBA tilbyr en rekke tjenester og programmer, inkludert finansiering, rådgivning og opplæring. Byrået gir også katastrofehjelp og bistand til virksomheter i områder som er berørt av naturkatastrofer. Hvem er den nåværende SBA-administratoren? Den nåværende SBA-administratoren er Jovita Carranza. Hun … Les mer

Forstå klausuler om hold ufarlige

En hold harmless-klausul er en kontraktsbestemmelse der den ene parten godtar å holde den andre parten skadesløs for tap, skade eller ansvar som oppstår som følge av en spesifisert hendelse eller hendelse. Hensikten med en hold harmless-klausul er å beskytte den ene parten mot økonomisk tap eller erstatningsansvar i tilfelle den andre parten viser seg … Les mer

Musharakah er en islamsk finansbetegnelse for en felles foretak eller partnerskapsstruktur

Musharakah er en islamsk finansbetegnelse for en felles bedrift eller partnerskapsstruktur. Nøkkeltrekket ved en Musharakah-ordning er at partnerne deler i fortjenesten og tapene til foretaket i forhold til deres respektive eierandeler. Musharakah kan brukes til å finansiere et bredt spekter av forretningsforetak, inkludert kjøp av eiendom, utstyr og andre eiendeler. Det er også ofte brukt … Les mer

Stemmerett for aksjeeiere

Et selskaps aksjonærer gis vanligvis stemmerett, som lar dem velge selskapets styre og stemme i selskapssaker. Aksjonærer kan også ha stemmerett i saker som gjelder salg av selskapet eller utstedelse av nye aksjer. Hva er preferansesystemet for stemmegivning? Det preferansesystem for stemmegivning er et system der velgerne har lov til å rangere kandidater i preferanserekkefølge. … Les mer

Predatory Pricing

Rovprising er den ulovlige praksisen med å sette lave priser for å eliminere konkurranse, eller for å få monopol. Dette kan gjøres ved å sette priser under produksjonskostnadene, eller ved å sette prisene så lave at konkurrentene ikke kan matche dem og likevel tjene penger. Rovprising brukes ofte som et våpen for å drive mindre, … Les mer

Vicarious Liability

Stedfortredende ansvar er en juridisk doktrine som holder en part ansvarlig for en annens handlinger. Denne doktrinen brukes ofte i tilfeller der en arbeidsgiver blir holdt ansvarlig for handlingene til en ansatt, eller en grunneier blir holdt ansvarlig for handlingene til en leietaker. I noen tilfeller kan stedfortredende ansvar også strekke seg til situasjoner der … Les mer

Hva du trenger å vite om forlovelsesbrev

Engasjementsbrev: Alt du trenger å vite Hvilken av følgende saker inkluderer en revisor vanligvis i oppdragsbrevet? Det finnes mange forskjellige typer oppdragsbrev, men de fleste av dem vil inneholde noe grunnleggende informasjon om oppdragets omfang, revisors ansvar, kundens ansvar og honorarer for oppdraget. Hva er vilkårene for engasjement? Det finnes ikke noe entydig svar på … Les mer

Family Limited Partnership (FLP)

Et familiekommandittselskap (FLP) er et kommandittselskap dannet av familiemedlemmer med det formål å eie og forvalte familiens eiendeler. Den generelle partneren er vanligvis et familiemedlem som administrerer FLP, og kommandittene er vanligvis andre familiemedlemmer. Hovedfordelen med en FLP er at den kan bidra til å bevare familieformuen ved å la familiemedlemmer overføre eierskap av eiendeler … Les mer