Predatory Pricing

Rovprising er den ulovlige praksisen med å sette lave priser for å eliminere konkurranse, eller for å få monopol. Dette kan gjøres ved å sette priser under produksjonskostnadene, eller ved å sette prisene så lave at konkurrentene ikke kan matche dem og likevel tjene penger. Rovprising brukes ofte som et våpen for å drive mindre, … Les mer

Vicarious Liability

Stedfortredende ansvar er en juridisk doktrine som holder en part ansvarlig for en annens handlinger. Denne doktrinen brukes ofte i tilfeller der en arbeidsgiver blir holdt ansvarlig for handlingene til en ansatt, eller en grunneier blir holdt ansvarlig for handlingene til en leietaker. I noen tilfeller kan stedfortredende ansvar også strekke seg til situasjoner der … Les mer

Hva du trenger å vite om forlovelsesbrev

Engasjementsbrev: Alt du trenger å vite Hvilken av følgende saker inkluderer en revisor vanligvis i oppdragsbrevet? Det finnes mange forskjellige typer oppdragsbrev, men de fleste av dem vil inneholde noe grunnleggende informasjon om oppdragets omfang, revisors ansvar, kundens ansvar og honorarer for oppdraget. Hva er vilkårene for engasjement? Det finnes ikke noe entydig svar på … Les mer

Family Limited Partnership (FLP)

Et familiekommandittselskap (FLP) er et kommandittselskap dannet av familiemedlemmer med det formål å eie og forvalte familiens eiendeler. Den generelle partneren er vanligvis et familiemedlem som administrerer FLP, og kommandittene er vanligvis andre familiemedlemmer. Hovedfordelen med en FLP er at den kan bidra til å bevare familieformuen ved å la familiemedlemmer overføre eierskap av eiendeler … Les mer

Stemmerett for aksjeeiere

Et selskaps aksjonærer gis vanligvis stemmerett, som lar dem velge selskapets styre og stemme i selskapssaker. Aksjonærer kan også ha stemmerett i saker som gjelder salg av selskapet eller utstedelse av nye aksjer. Hva er preferansesystemet for stemmegivning? Det preferansesystem for stemmegivning er et system der velgerne har lov til å rangere kandidater i preferanserekkefølge. … Les mer