Hva er Small Business Administration (SBA)?

Small Business Administration (SBA) er et amerikansk myndighetsorgan som gir støtte til små bedrifter og gründere. SBA tilbyr en rekke tjenester og programmer, inkludert finansiering, rådgivning og opplæring. Byrået gir også katastrofehjelp og bistand til virksomheter i områder som er berørt av naturkatastrofer. Hvem er den nåværende SBA-administratoren? Den nåværende SBA-administratoren er Jovita Carranza. Hun … Les mer

Eurocommercial Paper Definisjon

Eurocommercial papir er en type kortsiktig gjeldsinstrument som vanligvis brukes av store selskaper for å skaffe kapital. Eurocommercial papirer utstedes i en rekke valutaer, men den vanligste er euro. Eurocommercial papir utstedes vanligvis med løpetid på én til tre måneder og brukes ofte til å finansiere kortsiktige arbeidskapitalbehov. Hvor stort er papirmarkedet? Størrelsen på papirmarkedet … Les mer

Grenseoverskridende finansiering

Grenseoverskridende finansiering refererer til praksisen med å tilby finansielle tjenester til kunder i andre land. Dette kan ta form av lån, investeringer eller andre finansielle produkter. Grenseoverskridende finansiering kan gis av banker, andre finansinstitusjoner, eller til og med av individuelle investorer. Hovedfordelene med grensekryssende finansiering er at den kan hjelpe virksomheter med å ekspandere inn … Les mer