Forstå klausuler om hold ufarlige

En hold harmless-klausul er en kontraktsbestemmelse der den ene parten godtar å holde den andre parten skadesløs for tap, skade eller ansvar som oppstår som følge av en spesifisert hendelse eller hendelse. Hensikten med en hold harmless-klausul er å beskytte den ene parten mot økonomisk tap eller erstatningsansvar i tilfelle den andre parten viser seg … Les mer